Ba phút trước khi chết

0
90

Ba phút trước khi chết

(Plz, tell me smt I don’t know)

Nguyên tác: Tử vong tiền tam khắc

Tác giả: Mê âm

Biên tập: Cô Nương Lẳng.

Danmei, hiện đại, 1 vs 1, đệp giai gian xảo tự kỷ đáng yêu seme vs lạnh lùng bình phàm uke

Ba phút trước khi chết – CHƯƠNG 1: BA PHÚT TRƯỚC PHÚT QUYẾT ĐỊNH.

Ba phút trước khi chết – CHƯƠNG 2: MÌNH GIẬN………..

Ba phút trước khi chết – CHƯƠNG 3: HAI PHÚT TRƯỚC PHÚT QUYẾT ĐỊNH.

Ba phút trước khi chết – CHƯƠNG 4: MÔT PHÚT TRƯỚC GIÂY QUYẾT ĐỊNH.

Ba phút trước khi chết – CHƯƠNG 5: MỘT PHÚT SAU KHI…

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here