Biện thái nhập hí | Đừng quá nhập diễn

0
118

Biện thái nhập hí

(Tạm dịch: Đừng quá nhập diễn )

Tác giả : Từ Cùng Mặc Tẫn

Thể loại: hiện đại, ấm áp, trung khuyển công, nữ vương thụ, thụ nhiều tuổi hơn công ,nhất thụ nhất công, HE.

Tình trạng bản gốc : hoàn

Editor : Đông chí

Beta : Tân sinh, Sên lười (từ chương 29)

Độ dài : 32 chương

Tình trạng edit : ko nói trước được *cười gian tà* HOÀN RỒI, HOÀN RỒI *tung bông* *múa lửa* *lắc vòng*

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 1

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 2

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 3

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 4

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 5

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 6

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 7

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 8

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 9

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 10

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 11

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 12

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 13

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 14

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 15

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 16

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 17

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 18

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 19

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 20

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 21

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 22

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 23

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 24

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 25

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 26

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 27

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 28

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 29

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 30

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 31

Biện thái nhập hí – CHƯƠNG 32

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here