Cựu mộng

0
79

Cựu mộng

Tác giả: Trúc tử hoa thiên tử

Thể loại: The Great Gastby đồng nhân, Trọng sinh, Chủ công, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn

Nhân vật chính: Jay Gatsby, Nick Carraway .

Editor: Thanh

Beta: Phong

Ebook maker: Phong

Tóm tắt của tác giả : Gatsby sau khi đấu súng tử vong, linh hồn lại không biến mất, từ đó câu truyện bắt đầu.

Cựu mộng – CHƯƠNG 1

Cựu mộng – CHƯƠNG 2

Cựu mộng – CHƯƠNG 3

Cựu mộng – CHƯƠNG 4

Cựu mộng – CHƯƠNG 5

Cựu mộng – CHƯƠNG 6

Cựu mộng – CHƯƠNG 7

Cựu mộng – CHƯƠNG 8

Cựu mộng – CHƯƠNG 9

Cựu mộng – CHƯƠNG 10

Cựu mộng – CHƯƠNG 11

Cựu mộng – CHƯƠNG 12

Cựu mộng – CHƯƠNG 13

Cựu mộng – CHƯƠNG 14

Cựu mộng – CHƯƠNG 15

Cựu mộng – CHƯƠNG 16

Cựu mộng – CHƯƠNG 17

Cựu mộng – CHƯƠNG 18

Cựu mộng – CHƯƠNG 19

Cựu mộng – CHƯƠNG 20

Cựu mộng – CHƯƠNG 21

Cựu mộng – CHƯƠNG 22

Cựu mộng – CHƯƠNG 23

Cựu mộng – CHƯƠNG 24

Cựu mộng – CHƯƠNG 25

Cựu mộng – CHƯƠNG 26

Cựu mộng – CHƯƠNG 27

Cựu mộng – CHƯƠNG 28

Cựu mộng – CHƯƠNG 29

Cựu mộng – CHƯƠNG 30

Cựu mộng – CHƯƠNG 31

Cựu mộng – CHƯƠNG 32

Cựu mộng – CHƯƠNG 33

Cựu mộng – CHƯƠNG 34

Cựu mộng – CHƯƠNG 35

Cựu mộng – CHƯƠNG 36

Cựu mộng – CHƯƠNG 37

Cựu mộng – CHƯƠNG 38

Cựu mộng – CHƯƠNG 39

Cựu mộng – CHƯƠNG 40

Cựu mộng – CHƯƠNG 41

Cựu mộng – CHƯƠNG 42

Cựu mộng – CHƯƠNG 43

Cựu mộng – CHƯƠNG 44

Cựu mộng – CHƯƠNG 45

Cựu mộng – CHƯƠNG 46

Cựu mộng – CHƯƠNG 47

Cựu mộng – CHƯƠNG 48

Cựu mộng – CHƯƠNG 49

Cựu mộng – CHƯƠNG 50

Cựu mộng – CHƯƠNG 51

Cựu mộng – CHƯƠNG 52

Cựu mộng – CHƯƠNG 53

Cựu mộng – CHƯƠNG 54

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here