Châm phong đối quyết

0
114

Châm phong đối quyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Nguồn: vnsharing

Văn án

Câu chuyện về một phúc hắc thúc thụ cùng một gã kiêu binh công.

Thể loại: ngược luyến, hiện đại, cán bộ cấp cao

Từ khóa: nhân vật chính: Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương

Tấn giang biên tập đánh giá:

Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng tài mới nhậm chức Cố Thanh Bùi chính là dạy đứa con phản nghịch bạo gan của ông chủ – Nguyên Dương!

*Lấy từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hỏa công quân Tào: mang nghĩa quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục

Cố tổng tháo vát trăm từ ngàn chối mà không được, đành phải vừa đấm vừa xoa bắt đầu thu phục vị thái tử gia tính tình nóng nảy này.

Nguyên Dương là một gã lính vô lại không muốn kinh doanh làm giàu, cực kỳ không vừa mắt bộ dạng tinh anh của Cố Thanh Bùi,

Lại càng không cam chịu bị hắn kiềm chế, khắp chốn đều đối nghịch, cuối cùng lại rơi vào thế hạ phong.

Ngẫu nhiên, Nguyên Dương biết được bí mật của Cố Thanh Bùi, vì thế liền lập kế trong đầu. . . . . .

Chính là không ai nhường ai, đối chọi đến gay gắt. Thương giới tinh anh Cố tổng gặp phải Nguyên Dương côn đồ kiêu ngạo không khoan nhượng, là một hồi đấu chinh phục cùng đối kháng.

Cố Thanh Bùi, chín chắn nho nhã, chính trị sự nghiệp bao năm dựng xây thành công, cùng Nguyên Dương tuổi trẻ khí thịnh có tư tưởng khác biệt không thể vượt qua.

Xung đột tình cảm bùng nổ kịch liệt, tình tiết chặt chẽ cao trào liên tiếp xuất hiện. Mà tâm lý nhân vật chính lại được miêu tả biến chuyển chầm chậm, đẹp đẽ tinh tế, không hề dây dưa kéo dài.

Câu chuyện cũng có những khoảng nghỉ tạo nên sự cân bằng.

 

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 1

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 2

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 3

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 4

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 5

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 6

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 7

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 8

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 9

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 10

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 11

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 12

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 13

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 14

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 15

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 16

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 17

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 18

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 19

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 20

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 21

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 22

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 23.

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 24

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 25

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 26

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 27

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 28

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 29

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 30

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 31

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 32

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 33

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 34

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 35

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 36

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 37

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 38

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 39

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 40

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 41

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 42

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 43

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 44

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 45

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 46

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 47

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 48

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 49

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 50

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 51

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 52

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 53

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 54

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 55

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 56

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 57

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 58

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 59

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 60

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 61

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 62

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 63

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 64

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 65

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 66

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 67

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 68

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 69

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 70

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 71

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 72

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 73

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 74

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 75

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 76

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 77

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 78

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 79

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 80

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 81

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 82

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 83

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 84

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 85

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 86

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 87

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 88

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 89

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 90

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 91

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 92

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 93

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 94

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 95

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 96

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 97

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 98

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 99

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 100

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 101

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 102

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 103

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 104

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 104

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 105

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 106

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 107

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 108

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 109

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 110

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 111

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 112

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 113

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 114

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 115

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 116

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 117

Châm phong đối quyết – CHƯƠNG 118

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here