[Ma huyễn đại lục Hệ liệt] – Bộ 1 – Huyết tộc dụ hoặc

0
62

Huyết tộc dụ hoặc

(Ma huyễn đại lục Hệ liệt – Bộ 1)

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

(71 chương Chính văn+9 chương Phiên ngoại)

Edit: Windy

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 1: LƯU MANH TỪ TRÊN TRỜI GIÁNG XUỐNG

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 2 – TRÒ CHƠI CHỦ TỚ ÁC ÔN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 3: RÕ RÀNG LÀ GHÉT NGƯỜI TA

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 4: TÔI MUỐN CẬU SỐNG LÂU TRĂM TUỔI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 5: QUẢ DƯA NHỎ SIÊU CẤP NGỐC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 6: ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ GIAN KHỔ BẬC NHẤT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 7: TIỂU XỬ NAM VÀ ĐẠI LƯU MANH

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 8: CHÓ TỬ THẦN ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 9: KHÔNG THỂ ĐỂ NGƯỜI KHÁC KHI DỄ

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 10: DIỄN KỊCH AI CHẲNG BIẾT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 11: TIỂU ĐỘNG VẬT PHÁT TÌNH

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 12: PHÁT TÌNH CŨNG LÂY

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 13: CÚN QUÁ THAM ĂN, KHÔNG TỐT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 14: ĐỨA NGỐC RỚT XUỐNG MA GIỚI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 15: THẬT CÓ LỖI, QUẤY RẦY RỒI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 16: KỲ THẬT CHỖ NÀY CŨNG KHÔNG TỆ LẮM

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 17: ĐỪNG CÓ KỲ THỊ DỊ TÍNH LUYẾN!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 18: NGƯƠI CỐ Ý!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 19: BÁN THÚ NHÂN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 20: TRÒ CHƠI HẦU GÁI? CÚT!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 21: THIÊN SỨ ĐÀO NGŨ KHỎI THẦN GIỚI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 22: TÊN KHỐN VÔ ĐẠO ĐỨC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 23: ÔM ẤP YÊU THƯƠNG

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 24: MA PHÁP NGUYÊN TỐ

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 25: ANH KHÔNG PHẢI NGƯỜI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 26: TIỂU TÌNH THÚ GIỮA TÌNH NHÂN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 27: MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH THÊ MỸ

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 28: ĐỘI HÌNH XA HOA

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 29: CÔNG CHÚA GRINT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 30: KỸ THUẬT RÁCH NÁT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 31: ĐÊM Ở MA GIỚI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 32: TẠI SAO PHẢI GIÀNH NHAU MUA BIA

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 33: MƯU KẾ HÈN HẠ

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 34: MẤY TÊN NGỐC LÚC NÀO VẬN KHÍ CŨNG TỐT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 35: TIN TƯỞNG ANH THÊM MỘT LẦN CUỐI CÙNG

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 36: THỰC PHIỀN LÒNG!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 37: PHẤN HỒNG MANH MANH THỦ HỘ ĐOÀN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 38: MA GIỚI MA QUÂN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 39: THIÊN SỨ TÓC BẠC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 40: TRƯỚC GIỜ CHINH CHIẾN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 41: ĐẾN BIÊN CẢNH

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 42 – CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ LƯU MANH

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 43: QUÂN ĐOÀN KHÔ LÂU ĐÁNG THƯƠNG

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 44 –SHREK

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 45 – PHÚC LỢI TRƯỚC KHI CHIẾN ĐẤU

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 46 – THIÊN SỨ QUÂN ĐOÀN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 47: VỰC SÂU VÔ BIÊN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 48: CHUYỆN CŨ

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 49: QUỶ HÚT MÁU KHẾ ƯỚC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 50: CHÚNG TA ĐỀU LÀ KẺ ĐIÊN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 51: MỘT ĐÊM KHÔNG MỘNG

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 52: KHÔNG CÓ AI ĐÁNG CHẾT HƠN NGƯƠI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 53: PHỐC…

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 54: KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI RA CHIẾN TRƯỜNG

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 55: KHU RỪNG THẦN THOẠI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 56: MANG NGƯƠI ĐI TÌM LÃO ĐẠI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 57: ĐỂ TA ĐI CHẾT ĐI

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 58 – CHIẾN TRANH KẾT THÚC, CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 59: KẾT HÔN LÀ CHUYỆN LỚN

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 60: ANH TƯỞNG ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 61: HAI TÊN ĐÀN ÔNG ĐANG HÔN NHAU

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 62: ANH ẤY ĐỐI VỚI CON RẤT TỐT

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 63: CON CHÀO BÁ MẪU

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 64: MỸ NHÂN HAY TÊN THẦN KINH?

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 65: THẬT BIẾN THÁI A!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 66: TRÊN ĐẢO CÓ MÃNH NAM!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 67: CÓ HAY KHÔNG!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 68: MÃNH NAM Ở NƠI NÀO

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 69: VĨNH VIỄN CÙNG NHAU

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 70: KẾT HÔN! KẾT HÔN!

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 71: ĐỀU HẠNH PHÚC

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 72 PN1: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 1

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 73 PN2: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 2

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 74 PN3: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 3

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 75 PN4: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 4

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 76 PN5: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 5

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 77 PN6: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 6

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 78 PN7: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 7

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 79 PN8: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 8

Huyết tộc dụ hoặc – CHƯƠNG 80 PN9: [NẶC LÔI VÀ MORRIS] 9

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here