Khuyển huynh

0
73

Khuyển huynh [Hoàn]

Tác giả : Lâm Ngôn.

Edit : tÁo

Nguồn : Kho tàng đam mỹ

Văn án

Truyện này là huynh đệ văn, không phải nhân thú ….

Thể loại : Huynh đệ niên thượng, trước lãnh đạm sau bá đạo ôn nhu anh trai công x ngốc manh thiện lương nhân thê (vợ hiền) thụ.

(Ờm thế là mềnh lại bắt tay vào truyện mới rồi, truyện này không dài lắm, ấm áp cute, đặc sắc nhất chắc là đoạn anh công trong thân hình em cún, ngầu dễ sợ ~)

Khuyển huynh – CHƯƠNG 1

Khuyển huynh – CHƯƠNG 2

Khuyển huynh – CHƯƠNG 3

Khuyển huynh – CHƯƠNG 4

Khuyển huynh – CHƯƠNG 5

Khuyển huynh – CHƯƠNG 6

Khuyển huynh – CHƯƠNG 7

Khuyển huynh – CHƯƠNG 9

Khuyển huynh – CHƯƠNG 10

Khuyển huynh – CHƯƠNG 11

Khuyển huynh – CHƯƠNG 12

Khuyển huynh – CHƯƠNG 13

Khuyển huynh – CHƯƠNG 14

Khuyển huynh – CHƯƠNG 15

Khuyển huynh – CHƯƠNG 16

Khuyển huynh – CHƯƠNG 17

Khuyển huynh – CHƯƠNG 18

Khuyển huynh – CHƯƠNG 19

Khuyển huynh – CHƯƠNG 20

Khuyển huynh – CHƯƠNG 21

Khuyển huynh – CHƯƠNG 22

Khuyển huynh – CHƯƠNG 23

Khuyển huynh – CHƯƠNG 24

Khuyển huynh – CHƯƠNG 25

Khuyển huynh – CHƯƠNG 26

Khuyển huynh – CHƯƠNG 27 + 28

Khuyển huynh – CHƯƠNG 29

Khuyển huynh – CHƯƠNG 30

Khuyển huynh – CHƯƠNG 31

Khuyển huynh – CHƯƠNG 32

Khuyển huynh – CHƯƠNG 33

Khuyển huynh – CHƯƠNG 34

Khuyển huynh – CHƯƠNG 35

Khuyển huynh – CHƯƠNG 36

Khuyển huynh – CHƯƠNG 37

Khuyển huynh – CHƯƠNG 38

Khuyển huynh – CHƯƠNG 39

Khuyển huynh – CHƯƠNG 40

Khuyển huynh – CHƯƠNG 41

Khuyển huynh – CHƯƠNG 42

Khuyển huynh – CHƯƠNG 43

Khuyển huynh – CHƯƠNG 44

Khuyển huynh – CHƯƠNG 45

Khuyển huynh – CHƯƠNG 46

Khuyển huynh – CHƯƠNG 47

Khuyển huynh – CHƯƠNG 48

Khuyển huynh – CHƯƠNG 49

Khuyển huynh – CHƯƠNG 50

Khuyển huynh – CHƯƠNG 51 [HOÀN]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here