Toái phong thiên

0
137

Toái phong thiên

Tác giả: Dạ Hoàn Thanh

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, xuyên không, cung đình, cường công thông minh thụ , thụ có siêu năng lực, nhất công nhất thụ, HE.

Dịch: QT tiên sinh

Edit: Minh Tiêu.

Tình trạng: hoàn

Toái phong thiên – Tiết tử

Toái phong thiên – CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

Toái phong thiên – CHƯƠNG 2: ĐỆ ĐỆ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 3: TIẾN CUNG

Toái phong thiên – CHƯƠNG 4: GẶP NẠN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 5: BẰNG HỮU

Toái phong thiên – CHƯƠNG 6: HOÀI NGHI

Toái phong thiên – CHƯƠNG 7: THÂN PHẬN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 8: KHẾ ƯỚC

Toái phong thiên – CHƯƠNG 9: MỸ NHÂN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 10: ÁM ĐẤU

Toái phong thiên – CHƯƠNG 11: TIẾP CẬN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 12: CẢNH BÁO

Toái phong thiên – CHƯƠNG 13: NGỌC DUNG

Toái phong thiên – CHƯƠNG 14: NGƯỠNG MỘ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 15: CHUYỆN CŨ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 16: DIỄN KỊCH (THƯỢNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 17: DIỄN TRÒ (TRUNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 18: DIỄN KỊCH (TRUNG HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 19: DIỄN KỊCH (TRUNG HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 20: DIỄN KỊCH (HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 21: THÁI CỰC (THƯỢNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 22: THÁI CỰC (TRUNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 23: THÁI CỰC (HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 24: SỚM XUÂN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 25: ĐÔNG CHÍ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 26: CẢM ĐỘNG

Toái phong thiên – CHƯƠNG 27: KHAI THÁC

Toái phong thiên – CHƯƠNG 28: HỒI ỨC

Toái phong thiên – CHƯƠNG 29: VẤN ĐỀ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 30: CHUẨN BỊ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 31: SƠN VŨ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 32: TÌNH CĂN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 33: CẤP BÁCH

Toái phong thiên – CHƯƠNG 34: CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH

Toái phong thiên – CHƯƠNG 35: VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG

Toái phong thiên – CHƯƠNG 36: LIÊN HOÀN (THƯỢNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 37: LIÊN HOÀN (TRUNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 38: LIÊN HOÀN (HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 39: NGỘ KIẾN (GẶP PHẢI)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 40: CẤP BÁCH

Toái phong thiên – CHƯƠNG 41: LÃNH NGUYỆT (TRĂNG LẠNH)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 42: NGOÀI Ý MUỐN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 43: HY VỌNG

Toái phong thiên – CHƯƠNG 44: TRỞ VỀ (THƯỢNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 45: TRỞ VỀ (TRUNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 46: TRỞ VỀ (HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 47: TÌNH THẾ

Toái phong thiên – CHƯƠNG 48: CHÂN TƯỚNG (THƯỢNG)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 49: CHÂN TƯỚNG (HẠ)

Toái phong thiên – CHƯƠNG 50: LẠC ĐỊNH

Toái phong thiên – CHƯƠNG 51 PN1: LAM – HẠO

Toái phong thiên – CHƯƠNG 52 PN2: CUNG ĐÌNH + NGƯỢC TÂM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 53 PN3: CUNG ĐÌNH + NGƯỢC TÂM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 54 PN4: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 55 PN5: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 56 PN6: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 57 PN7: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 58 PN8: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 59 PN9: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 60 PN10: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 61 PN11: LỤC TIỂU MỤC ♥ LÃNH LAM

Toái phong thiên – CHƯƠNG 62 PN12: SA TRẦM THANH ♥ LÂM TƯ NGUYÊN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 63 PN13: SA TRẦM THANH ♥ LÂM TƯ NGUYÊN

Toái phong thiên – CHƯƠNG 64 PN14: SA TRẦM THANH ♥ LÂM TƯ NGUYÊN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here