[Đông Phương Bất Bại đồng nhân] – Giáo chủ thời hiện đại

0
115

Giáo chủ thời hiện đại

Hiện Đại Giáo Chủ

Tên gốc: Thất Chi Đông Ngung

Tác giả: 42 Lão Nhân

Edit: Tiểu Dạ | Beta: Khởi Vũ

Loại hình: Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân, cổ xưa xuyên hiện đại, ngôi thứ nhất không phải anh công, không hãm hại, không ngược, không tan vỡ

Nhân vật chính: Kì Sam x Đông Phương | Thể loại: 1×1, tổng công, pink, HE

Tình trạng: Hoàn 36 chương + 100 câu vấn đáp

Giới thiệu vắn tắt:

Đông Phương Bất Bại trong truyện xưa xuyên qua tới hiện đại ấm áp, bài viết này về những gì xảy ra sau “Tiếu Ngạo giang hồ”, không có liên hệ quá nhiều gì đến nguyên tác.

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 1

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 2

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 3

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 4

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 5

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 6

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 7

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 8

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 9

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 10

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 11

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 12

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 13

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 14

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 15

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 16

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 17

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 18

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 19.1

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 19.2

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 20

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 21

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 22

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 23.1

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 23.2

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 24

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 25

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 26

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 27

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 28

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 29.1

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 29.2

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 30

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 31

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 32

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 33

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 34

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 35

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 36

Giáo chủ thời hiện đại – CHƯƠNG 37: 100 CÂU HỎI PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here