[Hi nháo giang hồ hệ liệt] – Hữu cầm hà tu kiếm

0
76

Hữu cầm hà tu kiếm – Hi nháo giang hồ hệ liệt

Tác giả: Tô Du Bính

♥ Thể loại: Giang hồ ân oán, dị quốc kỳ duyên, thiên chi kiêu tử, cải trang

♥ Nội dung có liên quan:  Hi nháo giang hồ

♥ Diễn viên chính: Hà Dung Cẩm x Khuyết Thư

♥ Quần chúng: Xác Châu, Shana Li, Kỷ Vô Địch, Viên Ngạo Sách và Hi nháo

♥ Giới thiệu ♥

Giang sơn nhiều nguy nan, là chuyện của giang sơn.

Giang hồ lắm thị phi, là chuyện của giang hồ.

Y bất quá cũng chỉ là khách tha hương kiếm miếng cơm.

Bán kiếm mua đàn, một lòng mong được thanh tịnh

 

Hữu cầm hà tu kiếm – TIẾT TỬ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 1: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – NHẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 2: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – NHỊ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 3: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – TAM

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 4: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – TỨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 5: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – NGŨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 6: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – LỤC

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 7: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – THẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 8: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – BÁT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 9: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – CỬU

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 10: KHẮC CỐT MINH TÂM – NHẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 11: KHẮC CỐT MINH TÂM – NHỊ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 12: KHẮC CỐT MINH TÂM – TAM

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 13: KHẮC CỐT MINH TÂM – TỨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 14: KHẮC CỐT MINH TÂM – NGŨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 15: KHẮC CỐT MINH TÂM – LỤC

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 16: KHẮC CỐT MINH TÂM – THẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 17: KHẮC CỐT MINH TÂM – BÁT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 19: KHẮC CỐT MINH TÂM – CỬU

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 20: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – NHẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 21: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – NHỊ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 22: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – TAM

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 23: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – TỨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 24: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – NGŨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 25: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – LỤC

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 26: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – THẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 27: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – BÁT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 28-29: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – CỬU

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 30: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – NHẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 31: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – NHỊ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 32: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – TAM

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 33: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – NGŨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 34: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – LỤC

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 35: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – THẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 36: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – BÁT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 37: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – CỬU

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 38: CAO HẠ TẠI TÂM – NHẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 39: CAO HẠ TẠI TÂM – NHỊ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 40: CAO HẠ TẠI TÂM – TAM

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 41: CAO HẠ TẠI TÂM – TỨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 42: CAO HẠ TẠI TÂM – NGŨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 43: CAO HẠ TẠI TÂM – LỤC

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 44: CAO HẠ TẠI TÂM – THẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 45: CAO HẠ TẠI TÂM – BÁT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 46: CAO HẠ TẠI TÂM – CỬU

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 47: PHỈ THẠCH CHI TÂM – NHẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 48: PHỈ THẠCH CHI TÂM – NHỊ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 49: PHỈ THẠCH CHI TÂM – TAM

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 50: PHỈ THẠCH CHI TÂM – TỨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 51: PHỈ THẠCH CHI TÂM – NGŨ

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 52: PHỈ THẠCH CHI TÂM – LỤC

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 53: PHỈ THẠCH CHI TÂM – THẤT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 54: PHỈ THẠCH CHI TÂM – BÁT

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 55: PHỈ THẠCH CHI TÂM – CỬU

Hữu cầm hà tu kiếm – CHƯƠNG 56: ĐỒNG TÚY (CÙNG SAY)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here