[Lãng đãng giang hồ hệ liệt] – Phần 2 – Khánh trúc nan thư | Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký

0
98

Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký

Tác giả: Tự Từ

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Văn án quyển 1

Khánh trúc nan thư chi phi tặc Tiểu Lan Hoa (Quyển thượng)

Hắn Bách Lý Thất thật sự thất bại.

Năm đó chính là không muốn cùng đại sư huynh lưu lại Thần Tiên cốc, hắn mới chuồn ra ngoài.

Ai ngờ đi đông về tây, cuối cùng vẫn bị giao cho nhiệm vụ…

Lại là liên quan đến đại sư huynh.

Thậm chí mọi người còn cưỡng ép hắn tìm kiếm tung tích của đại sư huynh?

Ta ấy mà… sợ Lan Khánh muốn chết, vì cái gì muốn ta tìm hắn a a a —

Gì chứ? Phi tặc Tiểu Lan Hoa? Diệt môn huyết án?

Rõ ràng ở trên nóc nhà uống rượu cũng có chuyện…

Ngu ngốc thế nào lại chọn trúng hướng “Lan” này mà đi.

Càng đáng sợ hơn, trước mắt hắn lù lù một bóng hình. Không sai, chính là…

Oa a a a- đại sư huynh xuất hiện rồi!

Các người cứ chờ đấy! Đại sư huynh Lan Khánh cố sự đường hoàng xuất kích!

Khánh trúc nan thư chi phi tặc Tiểu Lan Hoa (Quyển Hạ)

Ánh trăng bàng bạc lướt nhẹ trên người Lan Khánh, lộ ra một thân hình quỷ dị đầy tà khí.

Lẳng lặng nhìn Bách Lý Thất đến không chớp mắt, cực kỳ không ổn a.

Nguyên tưởng sư huynh mất đi trí nhớ, ít nhiều bình thường một chút…

Không ngờ tới mười lăm trăng tròn, hắn liền…

Oa a a a… ma vương xuất hiện rồi!

“Đứng xa như vậy làm gì, ta không có ăn thịt ngươi!”

Tiểu Thất nghe Lan Khánh kia cười cười, cả người nổi hết da gà.

Cái gì sẽ không ăn hắn? Chỉ cần không chú ý một chút…

Hắn còn không kịp khóc đã bị chén sạch sẽ rồi…

Khánh trúc nan thư…tội lỗi chồng chất…

Đốn hết trúc Nam Sơn cũng vô phương đem tội lỗi viết xong.

Đành ví von tội trạng nhiều đến không bút nào tả thấu.

***************************

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI PHI TẶC TIỂU LAN HOA (THƯỢNG)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 10 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 11 QUYỂN 1: PHIÊN NGOẠI “THẦN TIÊN CỐC KÝ SỰ” (KỲ 1)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 12 QUYỂN 1: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI PHI TẶC TIỂU LAN HOA (HẠ)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 13 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 14 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 15 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 16 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 17 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 18 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 19 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 20 QUYỂN 1

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 21 QUYỂN 1: PHIÊN NGOẠI “THẦN TIÊN CỐC KÝ SỰ” (KỲ 2)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 22: VĂN ÁN QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 23 QUYỂN 2: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN (THƯỢNG)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 24 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 25 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 26 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 27 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 28 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 29 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 30 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 31 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 32 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 33 QUYỂN 2: PHIÊN NGOẠI – KHẤT CÁI OA KÝ SỰ

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 34 QUYỂN 2: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN (HẠ)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 35 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 36 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 37 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 38 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 39 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 40 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 41 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 42 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 43 QUYỂN 2

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 44 QUYỂN 2: PHIÊN NGOẠI – TIỂU ĐIỂU NHI KÝ SỰ.

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 45: VĂN ÁN QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 46 QUYỂN 3: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI BÍCH HẢI THANH THIÊN (THƯỢNG)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 47 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 48 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 49 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 50 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 51 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 52 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 53 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 54 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 55 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 56 QUYỂN 3: PHIÊN NGOẠI / NHA MÔN KÝ SỰ

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 57 QUYỂN 3: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI BÍCH HẢI THANH THIÊN (HẠ)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 58 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 59 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 60 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 61 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 62 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 63 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 64 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 65 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 66 QUYỂN 3

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 67 QUYỂN 3: PHIÊN NGOẠI / TIỂU KÊ THÀNH THÂN KÝ.

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 68 QUYỂN 3: PHIÊN NGOẠI/ TIỂU KÊ SINH ĐẢN KÝ (KỲ 1)

Khánh trúc nan thư Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – CHƯƠNG 69 QUYỂN 3: PHIÊN NGOẠI/ TIỂU KÊ SINH ĐẢN KÝ (KỲ 2)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here