Phồn hoa ánh tình không

0
150

Phồn hoa ánh tình không

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: cổ đại, giang hồ, võ hiệp, hài

Dịch: QT

Edit: Fantasia Sango

Beta: nao-chan

Tình trạng: hoàn (27 chương + 1 phiên ngoại)

 

oOo Văn án oOo

Chưởng môn Cửu Hoa phái ly kỳ bỏ mạng.

Hung thủ bí ẩn.

Chức vị chưởng môn bỏ trống.

Cuối cùng ai mới là người cười, gạt bỏ mây đen nhìn trời quang.

Phồn hoa ánh tình không – Tiết tử

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 1: CHÂN HUNG VỊ MINH (MỘT)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 2: CHÂN HUNG VỊ MINH (HAI)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 3: CHÂN HUNG VỊ MINH (BA)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 4: CHÂN HUNG VỊ MINH (BỐN)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 5: CHÂN HUNG VỊ MINH (NĂM)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 6: CHÂN HUNG VỊ MINH (SÁU)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 7: CHÂN HUNG VỊ MINH (BẢY)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 8: CHÂN HUNG VỊ MINH (TÁM)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 9: CHÂN HUNG VỊ MINH (CHÍN)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 10: CHÂN TƯỚNG KHÔNG RÕ (MỘT)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 11: CHÂN TƯỚNG KHÔNG RÕ (NHỊ)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 12: CHÂN TƯỚNG KHÔNG RÕ (TAM)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 13: CHÂN TƯỚNG KHÔNG RÕ( TỨ)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 14: CHÂN TƯỚNG VỊ MINH (NGŨ)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 15: CHÂN TƯỚNG VỊ MINH(SÁU)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 16: CHÂN TƯỚNG VỊ MINH(THẤT)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 17: CHÂN TƯỚNG VỊ MINH (TÁM)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 18: CHÂN TƯỚNG VỊ MINH (CỬU)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 19: CHÂN TÌNH VỊ MINH (NHẤT)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 20: CHÂN TÌNH VỊ MINH (NHỊ)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 21: CHÂN TÌNH VỊ MINH (TAM)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 22: CHÂN TÌNH VỊ MINH (TỨ)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 23: CHÂN TÌNH VỊ MINH (NGŨ)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 24: CHÂN TÌNH VỊ MINH (LỤC)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 25: CHÂN TÌNH VỊ MINH (THẤT)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 26: CHÂN TÌNH VỊ MINH (BÁT)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 27: CHÂN TÌNH VỊ MINH (CỬU)

Phồn hoa ánh tình không – CHƯƠNG 28: PHIÊN NGOẠI NHỊ – TIN ĐỒN CỬU HOA

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here