Thiêu lai đích tức phụ

0
492

Thiêu Lai Đích Tức Phụ

(Tạm dịch: Người vợ chọn được)

 Tác giả: Lại Kỷ

Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, ấm áp, sinh tử, trung khuyển mãnh công x mỹ thụ, 1vs1, HE

Edit: Mều

Beta: Huyền, Tuyết, Hà

Group word ĐM

Văn án

Tên giết heo Chu Tài mình đầy cơ bắp, vẻ mặt hung tợn cầm miếng ngọc bội đến Lâu Ngọc sơn trang tìm vợ, chọn tới chọn lui lại chọn được một mỹ nhân tuyệt sắc —— đại công tử của Lâu Ngọc sơn trang, trên giang hồ là Tiên ảnh thần y Lâu Ngọc công tử danh tiếng lẫy lừng…

Nội dung nhãn: chủng điền văn

Tìm tòi mấu chốt chữ: diễn viên: Chu Tài, Lâu Ngọc ┃ phối hợp diễn: Thượng Quan Nhàn, Vương Hổ, Liễu Thư Sinh ┃ cái khác: ấm áp văn, Nam Nam sinh tử, mãnh công mỹ thụ

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 1

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 2

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 3

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 4

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 5

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 6

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 7

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 8

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 9

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 10

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 11

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 12

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 13

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 14

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 15

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 16

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 17

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 18

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 19

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 20

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 21

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 22

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 23

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 24

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 25

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 26

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 27

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 28

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 29

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 30

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 31

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 32

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 33

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 34

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 35

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 36

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 37

Thiêu lai đích tức phụ – CHƯƠNG 38

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here