15P, 7H, 6SM

0
175

15P, 7H, 6SM đích cố sự đại tập

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Hổ Phách Trùng Tử

Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, HE

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

15P, 7H, 6SM – CẢM NHẬN VỀ TRUYỆN.

15P, 7H, 6SM – CHƯƠNG 1: 14P ĐÍCH CỐ SỰ.

15P, 7H, 6SM – CHƯƠNG 2: 7H ĐÍCH CỐ SỰ.

15P, 7H, 6SM – CHƯƠNG 3: 6SM ĐÍCH CỐ SỰ.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here