Tang thế tình nhân

0
298

– Liên Tích Ngưng Mâu –

Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công x thông minh cường thụ, song luyến, sủng, ấm áp, không gian tùy thân, thanh thủy văn, HE

Độ dài : 320 chương (308CV + 12PN)

Cp chính : Đường Tư Hoàng x Đường Miểu

Edit : Carly + Tiểu Tôm + Lucifer

Beta : Carly + Tiểu Thiên

Văn án :

Có thể trọng sinh, cậu vô cùng vui vẻ, nhưng tại sao lại phải trở về cái năm 16 tuổi mà cậu không hề muốn nhớ tới?

Trở về năm 16 tuổi cũng được thôi, tại sao lại gặp phải tận thế?

Coi như gặp phải tận thế đi, cớ sao lại đem lòng yêu một người?

Yêu người ta cũng thôi đi, vì sao người đó lại là đàn ông?

Yêu một người đàn ông thì thôi đi, tại sao con mẹ nó lại là đơn phương thầm mến?

Thôi thì chấp nhận đơn phương, thế nhưng tại sao lại là người đó…

********

Mục lục

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 1-3

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 4-6

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 7-10

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 11-14

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 15-30

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 31-34

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 35-42

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 43-50

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 51-60

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 61-70

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 71-75

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 76-80

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 81-90

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 91-98

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 99, 100

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 101-110

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 111-121

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 122-130

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 131-140

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 141-150

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 151-160

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 161-166

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 167-175

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 176-181

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 182

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 183

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 184

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 185-187

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 188

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 189, 190

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 191

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 192, 193

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTN – CHƯƠNG 194-196

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 197, 198

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 199

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 200, 201

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 202, 203

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 204, 205

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 206, 207

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 208

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 209

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 210

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 211

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 212

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 213, 214

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 215, 216

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 217

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 218, 219

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 220, 221

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 222

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 223

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 224

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 225

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 226

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 227

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 228

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 229

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 230

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 231

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 232

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 233

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 234-237

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 238

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 239

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 240

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 241

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 242

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 243

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 244

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 245

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 246

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 247

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 248

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 249

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 250

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – 251-256

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 257

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 258

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 259

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 260

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 261, 262

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 263

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 264

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 265-267

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 268

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 269

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 270, 271

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 272 (HẾT QUYỂN 4)

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 273

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 274

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 275+276

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 277

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 278

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 279

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 280

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 281

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 282

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 283-287

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 288-292

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 293-297

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 298-302

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – CHƯƠNG 303-308

TANG THẾ TÌNH NHÂN – TTTN – PN – CHƯƠNG 309-320

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here