Công giá

0
622

Tên truyện: Công giá

Tác giả: Lạc Băng Lăng

Thể loại: cổ trang, xuyên không, chủ công, chủng điền văn, thụ sủng công, bố y cuộc sống, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn (94 chương )

 

Văn án:

Nam chủ là tác gia thần tượng xuyên thành Cung Trác Lương con vợ lẻ trong một đại gia tộc giàu có , phát hiện tiểu tử này từ nhỏ đã bị mẹ cả coi là tai họa mà muôi dưỡng như nữ nhi  không tính, còn bị bức nam phẫn nữ trang thành thân với con trai tri phủ đang bệnh để xung hỉ.

Tiểu chủ nhân trước của thân thể này không thể nhịn được nữa mà  nhảy cầu tự sát, đáng thương hắn trọng sinh tới đây thành tiểu Cung, hắn vốn định nói ra chân thân làm cho ‘ phu ’ gia đi tìm ‘ nương ’ gia cáo tội , lại bị tên tướng công ma ốm kia đem cái  lợi và  cái hại giảng cho ngất đầu, miễn cưỡng cùng hắn bắt đầu cuộc sống ‘ vợ chồng ’.

Cũng may nam nhân này tuy rằng thể yếu tự bế nhưng bộ dáng thật sự đẹp, lại một lòng làm một tướng công yêu thương thê tử thật tốt, vì thế mỗi khi tiểu Cung khí thuận hay  khí không thuận, liền đóng cửa phòng đem kiều tướng công đẩy ngã bắt đầu tương tương lại nhưỡng nhưỡng lại tái tương tương. . .

p/s : tương ở đây là ngâm ,ướp ,tẩm , Nhưỡng trong từ Nhưỡng Rượu  => tự hiểu ^^~

 

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 1

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 2

Công giá – CÔNG GIÁ -CHƯƠNG 3

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 4

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 5

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 6

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 7

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG8

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 9

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 10 – CẮN MỘT NGỤM

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 11

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 12

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 13

Công giá – CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 14

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 15

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 16

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 17

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 18

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 19

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 20

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 21

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 22

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 23

Công giá – CUNG GIÁ CHƯƠNG 24

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 25

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 26

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 27

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 28

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 29

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 30

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 31

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 32

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 33

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 34

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 35

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 36

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 37

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 38

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 39

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 40

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 41

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 42

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 43

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 44

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 45

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 46

Công giá – PROTECTED: CÔNG GIÁ CHƯƠNG 47

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 48

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 49

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 50

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 51

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 52

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 53

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 54

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 55

Công giá – PROTECTED: CÔNG GIÁ CHƯƠNG 56

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 57

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 58

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 59

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 60

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 61

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 62

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 63

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 64

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 65

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 66

Công giá – PROTECTED: CÔNG GIÁ CHƯƠNG 67

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 68

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 69

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 70

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 71

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 72

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 73

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 74

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 75

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 76

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 77

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 78

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 79

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 80

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 81

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 82

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 83

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 84

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 85

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 86

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 87

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 88

Công giá – CÔNG GIÁ CHƯƠNG 89

Công giá – CÔNG GIÁ PHIÊN NGOẠI

Công giá – CÔNG GIÁ PHIÊN NGOẠI 2

Công giá – CÔNG GIÁ PHIÊN NGOẠI 3

Công giá – CÔNG GIÁ PHIÊN NGOẠI 4

Công giá – CÔNG GIÁ PHIÊN NGOẠI 5 (HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here