Hai lần bao dưỡng

0
134

HAI LẦN BAO DƯỠNG

Tác giả: Bạch Y Hứa Tửu

Thể loại: Hiện đại, bao dưỡng văn, vòng giải trí, ngụy tra tiện, gương vỡ lại lành, HE.

Couple: Bá đạo biệt nữu kim chủ tra công x Ôn nhuận nội tâm phun tào minh tinh thụ

Nhân vật: Lâm Mặc, Sở Diễm  |  Phối hợp diễn: Nhâm Thiệu Hành, Nhâm Thiệu Quân, Diệp Thanh,…

 

Văn án:

Lâm Mặc không thể hiểu, rõ ràng bản thân đã bị kim chủ đại nhân vứt bỏ, vì cái gì thời điểm lại một lần nữa gặp lại đối phương, kim chủ vẫn như trước bộ dạng hưng trí chưa tiêu tan?

Này này, ăn xong rồi lại quay đầu gì đó, thực sự là đại trượng phu sao?

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 1

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 2

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 3

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 4

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 5

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 6

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 7

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 8

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 9

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 10

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 11

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 12

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 13

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 14

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 15

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 16

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 17

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 18

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 19

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 20

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 21

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 22

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 23

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 24

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 25

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 26

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 27

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 28

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 29

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 30

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 31

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 32

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 33

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 34

Hai lần bao dưỡng – CHƯƠNG 35

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here