Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

0
521

THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH

Tác giả: Nguyệt Phi Phàm

Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE.

 Nhân vật chính: Lâm Tử Tu, Ái Tân Giác La Huyền Diệp .

Phối hợp diễn: Nạp Lan Tính Đức, Hách Xá Lý Tuyết Tùng.

 

Văn án:

Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*) mà vào Hoàng cung làm ngự trù, gặp phải vị Hoàng đế phúc hắc khôn khéo Khang Hy, Hoàng đế nói: “Trước kia chúng ta có một chân.”

Tử Tu trầm mặc, Hoàng đế còn nói: “Sau này chúng ta cũng sẽ có một chân.”

Tử Tu vẫn trầm mặc.

Làm thức ăn ngon, chăm Hoàng đế, hình như cuộc sống như vậy cũng không có gì tệ.

Mỹ thực có, âm mưu có, chủng điền cũng sẽ có (?)

(*) Mãn Hán toàn tịch hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Món ăn thứ 109 là tác giả chế ra.

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 1

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 2

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 3

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 4

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 5

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 6

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 7

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 8

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 9

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 10

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 11

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 12

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 13

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 14

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 15

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 16

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 17

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 18

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 19

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 20

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 21

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 22

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 23

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 24

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 25

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 26

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 27

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 28

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 29

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 30

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 31

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 32

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 33

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 34

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 35

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 36

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 37

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 38

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 39

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 40

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 41

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 42

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 43

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 44

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 45

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 46

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 47

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 48

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 49

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 50

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 51

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 52

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 53

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 54

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 55

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 56

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 57

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 58

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 59

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 60

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 61

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 62

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 63

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 64

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 65

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 66

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 67

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 68

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 69

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 70

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 71

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 72

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 73

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 74

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 75 PN1: ÔN TUYỀN LÀ MỘT NƠI NGUY HIỂM

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 76 PN2: NHỮNG NGÀY NHÀN NHÃ Ở HIỆN ĐẠI

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – CHƯƠNG 77 PN3: MƯỜI NĂM CHỜ ĐỢI BÊN CẦU NẠI HÀ

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here