Lần nữa làm người

0
230

Lần nữa làm người

Tác giả: Kim Đại

Dịch giả: Vũ Vũ

Thể loại: hiện đại đô thị, ấm áp, mỹ công bình phàm thụ, 1×1, HE

Văn án

Trong ấn tượng của cậu vệ sĩ Vệ Tiếu, Lưu Kình tuyệt đối là một thiếu gia đốn mạt tận cùng. Những gì cặn bã dơ bẩn, anh ta đều dính, những gì xấu xa tồi tệ, anh ta đều mang…

Vệ Tiếu không thể ngờ có ngày vị thiếu gia hư hỏng ấy lại bước vào cuộc sống của mình một cách vi diệu như vậy. Để rồi qua từng tháng ngày gắn bó san sẻ, chiếc giường chia nửa, bát cháo chia phần, cùng nhau vượt qua bao phong ba bão táp, bao mưu hiểm nguy nan, tình cảm thương tiếc và ỷ lại đều hóa thành nỗi quyến luyến, vậy mà khi ngỡ rằng sắp chạm đến nhau, lại phải đối mặt với ly biệt.

Một Lưu Kình lột xác làm lại cuộc đời, một Vệ Tiếu bù đắp tổn thương bằng tất thảy bao dung, ai cần đau đáu xã hội gian khó, ai cần bận tâm nhân sinh thăng trầm…Hai tính cách khác biệt, hai cuộc đời bất đồng, cuối cùng thành bù đắp lẫn nhau, dạy nhau về cách sống, dạy nhau về tình người, bình bình lặng lặng quan tâm chia sẻ.

Hạnh phúc nhỏ nhặt cũng chỉ như thế mà thôi.

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 1

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 2

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 3

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 4

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 5

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 6

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 7

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 8

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 9

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 10

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 11

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 12

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 13

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 14

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 15

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 16

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 17

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 18

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 19

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 20

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 21

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 22

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 23

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 24

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 25

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 26

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 27

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 28

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 29

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 30

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 31

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 32

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 33

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 34

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 35

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 36

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 37

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 38

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 39

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 40

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 41

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 42

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 43

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 45

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 46

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 47

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 48

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 49

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 50

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 51

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 52

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 53

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 54

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 55

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 56

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 57

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 58

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 59

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN 1

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 61: NGOẠI TRUYỆN 2

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 62: NGOẠI TRUYỆN 3

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 63: NGOẠI TRUYỆN 4

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 64: NGOẠI TRUYỆN 5

Lần nữa làm người – CHƯƠNG 65: NGOẠI TRUYỆN 6 – HẾT

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here