Tình yêu bất tận

0
1136

Tình yêu bất tận

Tác giả: Tinh Vặn

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

——***——

Rate: M

Genre: yaoi, incest, vampire  angel, fantasy, romance, angst

Warning: Không khí u ám, nặng nề. Nếu bạn thích những câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, xin đừng xem.

Summary: Kẻ-đi-săn, ngược lại bị mục-tiêu săn đuổi. Khi Vampire đem lòng yêu thứ thuộc về chúa trời, đó có phải tội lỗi? Thật sự tồn tại tình yêu vĩnh cửu sao? Yêu là hủy hoại? Có tình yêu khiến người ta phát điên không?

A/N: Đây là câu chuyện tiếp nối Cầu Vồng Đôi. Viết về Hắc Long từ con người trở thành Vampire để đi tìm một tình yêu. Câu chuyện không trong sáng như Cầu Vồng Đôi, gồm ba phần: Đen, Đỏ huyết, Trắng tang thương. Hy vọng bạn đọc kỹ Rate, Genre và Warning trước khi xem tiếp.

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 2

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 3

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 4

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 5

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 6

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 7

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 8

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 9

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 10

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 11

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 12

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 13

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 14

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 15

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 16

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 17

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 18

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 19

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 20

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 21

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 22

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 23

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 24

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 25

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 26

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 27

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 28

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 29

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 30

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 31

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 32

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 33

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 34

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 35

Tình yêu bất tận – TÌNH YÊU BẤT TẬN TRANG 36

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here