Welcome to the homo club

0
62

Welcome to the homo club

Tác giả: chiseen

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

————******————

Warning: Sa, comedy ‘_’, cực kì phởn và cự kì đú đởn, viết giải tỏa stress và đống tưởng tượng ứ đọng trong đầu ‘_’

Summary:Mỗi vấn đề đều có nhiều mặt, mỗi mặt lại có thể được hiểu dưới góc độ. Cũng tương tự, mỗi từ đều có nhiều nghĩa! Đen tối hay trong sáng là phụ thuộc vào cách hiểu của mỗi người.

Tóm lại ở trung học tư thục Hanami, có một cái gọi là homo club XD.

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 2

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 3

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 4

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 5

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 6

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 7

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 8

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 9

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 10

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 11

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 12

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 13

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 14

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 15

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 16

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 17

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 18

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 19

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 20

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 21

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 22

Welcome to the homo club – WELCOME TO THE HOMO CLUB TRANG 23

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here