Sau khi gặp tiểu tam

0
315

《  Sau khi gặp tiểu tam  》《  Bị tam chi hậu  》

Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Kết Tử

Editor: Laurier

Nguồn Raw+QT: Đây.

Chuyển ngữ: Quick Translator.

Tham khảo: Baidu, Google, MDBG,…

Trạng thái bản gốc: Hoàn

Trạng thái edit: Hoàn.

Văn án:

Người đàng hoàng phát hiện trên đầu bị cắm sừng, mời một bữa ăn liền có thể lập tức tha thứ sao?

Tag: Hiện đại, đoản văn, ngược tra.

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 01

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 02

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 03

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 04

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 05

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 06.

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 07

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 08

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 09

Sau khi gặp tiểu tam – [TIỂU TAM] 10

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here