Chủng điền dưỡng nhi

0
643

Chủng Điền Dưỡng Nhi

Tiếu Mị Mị

Edit: LỲ

Nguồn: muadongthang10.wordpress.com

Bản Raw: 63 chương

CHÚ Ý !!!

Hiện nay có một truyện tên “ Chủng chủng điền, dưỡng dưỡng nhi” của tác giả Lạc Tân đang được “Tộc Nhà Gió” edit. Tuy nội dung hai truyện này hoàn toàn khác nhau nhưng vì tên khá giống nên dễ gây nhầm lẫn, một số bạn dẫn link hay giới thiệu cũng ghi nhầm bộ ” Chủng chủng điền, dưỡng dưỡng nhi” thành “Chủng Điền Dưỡng Nhi“.  Vì vậy mọi người cần lưu ý nha !!!!

Văn án:

Dương Hạo đi theo Vương Tuấn đã nhiều năm, cảm tình tốt đẹp. Cuối cùng trước khi chết mới biết được,người mà đại thiếu gia yêu căn bản không phải  mình.

Loại con cháu nhà giàu này, Dương Hạo không thể trêu vào, vì vậy bản thân mang theo đứa nhỏ về với ông bà hảo hảo làm ruộng mà sống.

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 1

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 2

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 3

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 4

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 5

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 6

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 7

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 8

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 9

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 10

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 11

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 12

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 13

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 14

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 15

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 16

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 17

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 18

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 19

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 20

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 21

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 22

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 23

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 24

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 25

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 26

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 27

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 28

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 29

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 30

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 31

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 32

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 33

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 34

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 35

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 36

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 37

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 38

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 39

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 40

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 41

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 42

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 43

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 44

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 45

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 46

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 47

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 48

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 49

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 50

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 51

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 52

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 53

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 54

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 55

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 56

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 57

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 58

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 59

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 60

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 61

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 62

Chủng Điền Dưỡng Nhi – CHƯƠNG 63 (HOÀN)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here