Giang sơn tác giá

0
300

♥ Giang Sơn Tác Giá ♥

Tác giả: Kim Đao Đao Đao Đao

Thể loại: Điềm văn, cổ trang, chủ thụ, lịch sử tưởng tượng

Số chương: 9 chương

Edit: Hắc Trư

Beta: Cáo

Nguồn: laitrungcung.wordpress.com

Văn án

Chuyện xưa kể về một tên hôn quân thấy có người đến đánh hắn, mà bản thân lại trực tiếp đem giang sơn làm sính lễ, còn vui vẻ mà gả cho người ta.

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 1

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 2

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 3

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 4

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 5

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 6

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 7

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 8

Giang Sơn Tác Giá – GSTG 9

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here