Ngươi không thương ta ta ngoại tình

0
1069

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH (Hoàn chính văn)

Tác giả: Đoạn Dực

Thể Loại: phản xuyên – xuyên không, hài, sinh tử văn, nhất thụ nhất công

Dịch: Qt đại tiên sinh

Edit: Minh Tiêu, Robin, Tiểu Thập Lục, Huyết Vũ hợp tác sản xuất

Beta: Minh Tiêu + Huyết Vũ

Nguồn: cuclaccung.com

Tình trạng: Hoàn

Sơ lược (Tiêu: ta tự chém thôi ~~) Tư Tiểu Bạch, Vương gia Nam Quận Quốc, đệ nhất mỹ nhân. Trong một ngày hè nóng nực, đi ngắm sen nở , vì mê giai mà rơi xuống hồ xuyên đến thế giới hiện đại, trúng ngay nhà Tư Đồ Dật… Xâm nhập bất hợp pháp còn cư nhiên nói: Ta muốn thú ngươi làm Vương Phi của ta! (=)) đau bụng quá) Sau đó dây dưa, xuyên về Nam Quận Quốc rồi lại xuyên về hiện tại, tóm lại như đi chợ… Còn chi tiết, thỉnh đọc sẽ rõ.

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 1

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 2

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 3

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 4

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 5

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 6

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 7

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 8

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 9

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 10

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 11

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 12

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 13

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 14

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 15

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 16

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 17

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 18

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 19

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 20

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 21

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 22

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 23

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 24

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 25

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 26

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 27

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 28

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 29

Ngươi không thương ta ta ngoại tình   – CHƯƠNG 30 (HOÀN CHÍNH VĂN)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here