Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh

0
147

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, tâm lý mạnh mẽ người bình thường công + thâm niên bệnh nhân tâm thần tổng tài thụ, chủ công.

Nguồn: locgiathuquan.wordpress.com

Văn Án:

Lần đầu Kiều Mạch luyến ái! Kiều Mạch ở chung cùng bạn trai! Kiều Mạch phát hiện bạn trai mắc bệnh thần kinh. Kiều Mạch đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.  Lần thứ hai Kiều Mạch luyến ái! Kiều Mạch lại ở chung cùng bạn trai! Kiều Mạch lại phát hiện bạn trai mắc bệnh thần kinh. Kiều Mạch đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.  Lần thứ ba Kiều Mạch luyến ái! Bạn trai còn là bệnh nhân tâm thần.

Kiều Mạch: Mẹ nó! Còn có thể yêu bình thường chút không!

Lần thứ tư Kiều Mạch luyến ái! Anh tự biến mình thành bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc có thể chơi đùa vui vẻ với các bạn trai mắc bệnh thần kinh rồi!

Nhân vật chính: Kiều Mạch (công)

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 1

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 2

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 3

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 4

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 5

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 6

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 7

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 8

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 9

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 10

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 11

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 12

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 13

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 14

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 15

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 16

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 17

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 18

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 19

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 20

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 21

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 22

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh –  CHƯƠNG 23

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 24

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 25

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 26

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 27

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 28

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 29

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 30

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 31

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 32

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 33

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 34

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 35

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 36

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 37

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 38

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 39

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 40

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 41

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 42

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 43

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 44

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 45

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 46

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 47

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 48

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 49

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 50

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 51

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 52

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 53

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 54

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 55

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 56

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 57

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 58

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 59

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – CHƯƠNG 60: ĐIỀU TRA CỦA CÁ NHÂN

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – PHIÊN NGOẠI 1

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – PHIÊN NGOẠI 2

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – PHIÊN NGOẠI 3

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – PHIÊN NGOẠI 4

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – PHIÊN NGOẠI 5

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh – PHIÊN NGOẠI 6 (HOÀN)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here