Tạm biệt Nordrhein Westfalen

0
211

Tạm biệt Nordrhein Westfalen

Cận Sắc Ivy

Giới thiệu: Chu Khải từ trước tới nay chưa từng yêu ai vô điều kiện, mà Dư Dương thì lại không bao giờ có đủ dũng khí để chia tay người yêu. Đây chính là truyện về một nghiêm túc, thâm tình, lưu manh với một con cừu nhỏ. Nói chung là về hai người gặp nhau tại Đức, Nordrhein Westfalen, và yêu nhau. ( văn án vô dụng )

Nhân vật chính: Chu Khải, Dư Dương ┃ phối hợp diễn: Chúc Vân Tường, Du Tiệp, Tưởng Vũ Châu

Edit: Anne

Nguồn: fundranix.wordpress.com

p.s: Tác giả viết phiên ngoại trước nhưng vì chưa hiểu nội dung nó ra sao nên mình cứ làm từ chương một. Phiên ngoại sẽ để xuống cuối.

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – CHƯƠNG 1

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 2

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 3

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 4

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 5

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 6

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 7

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 8

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 9

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 10

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 11

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 12

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 13

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 14

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 15

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 16

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 17

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 18

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 19

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 20

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 21

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 22

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 23

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 24

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 25

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 26

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 27

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 28

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 29

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 30

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 31

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 32

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 33

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 34

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 35

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 36

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 37

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 38

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 39

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 40

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – BẢO VỆ: TBNRW – 41

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 42

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 43

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 44

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 45

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 46

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 47

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 48

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 49

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 50

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 51

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 52

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 53

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 54

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 55

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 56

Tạm biệt Nordrhein Westfalen – TBNRW – 57

PN Tạm biệt Nordrhein Westfalen – PHIÊN NGOẠI THỨ NHẤT

PN Tạm biệt Nordrhein Westfalen – PHIÊN NGOẠI 2

PN Tạm biệt Nordrhein Westfalen – PHIÊN NGOẠI 3. TẠM BIỆT GERMANY

PN Tạm biệt Nordrhein Westfalen – PHIÊN NGOẠI CUỐI CÙNG

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here