Thực hồn đồ

0
589

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: hiện đại, linh dị kỳ huyễn, tiên nhân yêu thú, diện than cao lãnh sư huynh công X kiếm linh đảm tiểu thụ, HE

Cặp đôi đẹp nhất trong năm: Tống Quân, Hạ Hoằng Thâm

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Edit: meomoon86 (Kidlove)

Beta: katorichan2609  (từ chương 1 đến chương 25) và Tùy Nhã (từ chương 26 đến chương 60)

Nguồn: meomoon86.wordpress.com

(¯`•._.•[ (Văn án ]•._.•´¯)

Tống Quân thi đậu vào một trường đại học y uy tín lâu năm,trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành di truyền học.

Tại thời điểm báo danh,bởi vì bị giáo viên yêu cầu nhập học sớm

Kết quả không thể thuận lợi tiến vào kí túc xá của học viện,do đó được an bài sống trong khu nhà cũ hai tầng.

Tòa nhà cũ kĩ trừ bỏ âm trầm khủng bố ra,còn có một anh lớp trên xinh đẹp là tiến sĩ là Hạ Hoằng Thâm.

Nếu ai từng đọc truyện “Bảo Bối con là ai” và truyện “Hồi ký trả thù của mèo  exotic shorthair” thì chắc cũng biết  tác giả Kim Cương Quyển rồi, bộ truyện “Thực hồn đồ” có các nhân vật liên quan tới bộ “Hồi ký trả thù của mèo exotic shorthair”.

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 1. NHẬP HỌC (1)

Thực hồn đồ – ( THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 1: NHẬP HỌC (2)

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 2: HẠ SƯ HUYNH

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 3: QUỶ ĐÁNH TƯỜNG

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 4. THÀNH THỤY CẢNH

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 5: DÉP CAO GÓT

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 6: GÕ CỬA

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 7: GƯƠNG

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 8: SIÊU ĐỘ

Thực hồn đồ – (THỰC HỒN ĐỒ) CHƯƠNG 9: THẦN DẠ DU

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 10

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 11

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 12

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 13

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 14

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 15

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 16

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 17

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 18

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 19

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 20

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 21

Thực hồn đồ – THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 22

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 23

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 24

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 25

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 26

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 27

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 28

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 29

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 30

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 31 (A)

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 31 (B)

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 32

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 33

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 34

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 35

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 36

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 37

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 38

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 39

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 40

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 41 A

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 41B

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 42

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 43

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 44

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 45

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ -CHƯƠNG 46

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 47

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 48

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 49

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 50

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 51

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 52

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 53

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 54

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 55

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 56

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ – CHƯƠNG 57

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ -CHƯƠNG 58

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ -CHƯƠNG 59

Thực hồn đồ – (ĐAM MỸ) THỰC HỒN ĐỒ -CHƯƠNG 60

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here