Bối Đạo Nhi Trì

0
1127

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh.

Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoại

Nhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả)

Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn, Lăng Viêm, Karo

Chuyển ngữ: Toribu Sizakemono

Nguồn: toribushizakemono.wordpress.com


 

CHƯƠNG 1:【 KẾT THÚC 】

CHƯƠNG 2:【 MẠC BẮC 】

CHƯƠNG 3: 【 VẾT BỚT】

CHƯƠNG 4:【 SAO BẮC CỰC 】

CHƯƠNG 5: 【 GIẾT SÓI】

CHƯƠNG 6:【LỜI HỨA 】

CHƯƠNG 7: 【 THỬ ĐỘC 】

CHƯƠNG 8:【TAM GIÁC VÀNG 】

CHƯƠNG 9: 【 VƯỢT BIÊN 】

CHƯƠNG 10: 【 BẢO VỆ 】

CHƯƠNG 11: 【 HẠNG KHÔN 】

CHƯƠNG 12: 【 NGHI NGỜ】

CHƯƠNG 13: 【 HUNG THỦ 】

CHƯƠNG 14: 【 NẰM VÙNG 】

CHƯƠNG 15: 【 THÔI MIÊN 】

CHƯƠNG 16: 【 BẰNG CHỨNG 】

CHƯƠNG 17: 【 LỢI DỤNG 】

CHƯƠNG 18: 【 RẠN NỨT 】

CHƯƠNG 19: 【 CHÂN TÌNH 】

CHƯƠNG 20:【 TẬP CẢNH 】

CHƯƠNG 21: 【 SỰ THẬT 】

CHƯƠNG 22: 【 BẢY NĂM 】

CHƯƠNG 23: 【SAY MÊ】

CHƯƠNG 24:【 CHUỘC LỖI 】

CHƯƠNG 25: 【 RUNG ĐỘNG 】

CHƯƠNG 26: 【 ĐẠI CA 】

CHƯƠNG 27: 【 GIẤC MƠ】

CHƯƠNG 28: 【 ANH EM】

CHƯƠNG 29: 【 XÁO ĐỘNG】

CHƯƠNG 30: 【 THÁC LOẠN 】

CHƯƠNG 31: 【 KARO 】

CHƯƠNG 32: 【 LỢI DỤNG 】

CHƯƠNG 33: 【 ẢO CẢNH 】

CHƯƠNG 34: 【 DÂY DƯA 】

CHƯƠNG 35: 【 THẬT GIẢ 】

CHƯƠNG 36: 【 HOA HỒNG】

CHƯƠNG 37: 【 THUỐC 】

CHƯƠNG 38: 【 KHÓI LỬA 】

CHƯƠNG 39: 【CHÌM ĐẮM】

CHƯƠNG 40: 【 ĐỀN BÙ 】

CHƯƠNG 41: 【 CẢM ƠN 】

CHƯƠNG 42: 【 DI HỒN 】

CHƯƠNG 43: 【 LẠC ĐƯỜNG 】

CHƯƠNG 44: 【 THÁP TU Á 】

CHƯƠNG 45: 【 XA NHAU 】

CHƯƠNG 46: 【 KẺ THÙ 】

CHƯƠNG 47: 【 GIAO CHIẾN 】

CHƯƠNG 48: 【 ĐỒNG MINH 】

CHƯƠNG 49: 【 GẶP LẠI 】

CHƯƠNG 50: 【 GIẢ DỐI 】

CHƯƠNG 51: 【 HẬN 】

CHƯƠNG 52: 【 KÍNH RÂM 】

CHƯƠNG 53: 【 LY GIÁN 】

CHƯƠNG 54: 【 PHI ƯNG 】

CHƯƠNG 55: 【 LỪA GẠT 】

CHƯƠNG 56:【 TÌNH 】

CHƯƠNG 57: 【 GIAM CẦM 】

CHƯƠNG 58: 【 GÁNH CHỊU 】

CHƯƠNG 59: 【 VỀ NHÀ 】

CHƯƠNG 60: 【 BÁO THÙ 】

CHƯƠNG 61: 【 XUNG ĐỘT NỘI BỘ 】

CHƯƠNG 62: 【 ĐÀN SÓI 】

CHƯƠNG 63: 【 TUYỆT VỌNG 】

CHƯƠNG 64:【 CÙNG ĐẾN】

CHƯƠNG 65: 【 BI KỊCH】

CHƯƠNG 66: 【 SỐNG LẠI 】

CHƯƠNG 67: 【HOANG MANG】

CHƯƠNG 68: 【 TỪ CHỐI 】

CHƯƠNG 69: 【 NGHI NGỜ 】

CHƯƠNG 70: 【 ĐỀ NGHỊ 】

CHƯƠNG 71: 【 QUAN TÀI 】

CHƯƠNG 72: 【 QUEN THUỘC 】

CHƯƠNG 73: 【 MÊ ĐẮM 】

CHƯƠNG 74: 【 MÊ MAN 】

CHƯƠNG 75: 【 ÉP HỎI 】

CHƯƠNG 76: 【 HOẢNG LOẠN 】

CHƯƠNG 77: 【 BIẾN MẤT 】

CHƯƠNG 78: 【 NẰM VÙNG 】

CHƯƠNG 79: 【 THẾ THÂN 】

CHƯƠNG 80: 【 CON RỐI 】

CHƯƠNG 81: 【 CÁI BẪY 】

CHƯƠNG 82: 【 NÓI HẾT 】

CHƯƠNG 83: 【 ĐIỀU KIỆN 】

CHƯƠNG 84: 【 LỢI DỤNG 】

CHƯƠNG 85:【 ĐỘNG TÌNH 】

CHƯƠNG 86:【 ẢO GIÁC 】

CHƯƠNG 87: 【 TRỞ VỀ 】

CHƯƠNG 88: 【 TÍN HIỆU 】

CHƯƠNG 89: 【 MÊ HOẶC 】

CHƯƠNG 90: 【 MÀU MÁU 】

CHƯƠNG 91:【 ĐẠI THỌ 】

CHƯƠNG 92: 【 KẾT THÚC 】

CHƯƠNG 93: 【 TỈNH LẠI 】

CHƯƠNG 94:【 XA NHAU 】

CHƯƠNG 95: 【 TỬ HỒN 】

CHƯƠNG 96: 【 CHỜ ĐỢI 】

CHƯƠNG 97:【 VỀ NHÀ 】

CHƯƠNG 98: PHIÊN NGOẠI

CHƯƠNG 99: 【 PHIÊN NGOẠI 】

CHƯƠNG 100 : [PHIÊN NGOẠI]

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here