Tiên Liêu Vi Kính

0
1111

Tác giả: Thanh Đoan

Editor: Hàn Hàn

Nguồn: chungtadeulahu.wordpress.com

Tình trạng edit: HOÀN

Số chương: 59 chương + 5 phiên ngoại

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm , Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Chủ thụ, Nhẹ nhàng

Văn án:

Kỷ Viên ngủ một giấc tỉnh dậy đã biến thành một em gái có chíp chíp.

Hệ thống: “Mục tiêu của chúng ta là…”

Mặt Kỷ Viên không chút thay đổi: “Biến thành đàn ông.”

Nội dung: Hệ thống xuyên việt thời không, tiên hiệp tu chân, ngọt văn

Nhân vật chính: Kỷ Viên, Diệp Quân Trì

Phối hợp diễn: Giáp ất bính đinh mậu canh tân nhâm quý

Tên khác: Mỗi ngày đều giả vờ cao lãnh


 

CHƯƠNG 1: NHẬP CỤC 1

CHƯƠNG 2: NHẬP CỤC 2

CHƯƠNG 3: NHẬP CỤC 3

CHƯƠNG 4: NHẬP CỤC 4

CHƯƠNG 5: NHẬP CỤC 5

CHƯƠNG 6: NHẬP CỤC 6

CHƯƠNG 7: NHẬP CỤC 7

CHƯƠNG 8: NHẬP CỤC 8

CHƯƠNG 9: NHẬP CỤC 9

CHƯƠNG 10: NHẬP CỤC 10

CHƯƠNG 11: NHẬP CỤC 11

CHƯƠNG 12: NHẬP CỤC 12

CHƯƠNG 13: NHẬP CỤC 13

CHƯƠNG 14: NHẬP CỤC 14

CHƯƠNG 15: NUÔNG CHIỀU 1

CHƯƠNG 16: NUÔNG CHIỀU 2

CHƯƠNG 17: NUÔNG CHIỀU 3

CHƯƠNG 18: NUÔNG CHIỀU 4

CHƯƠNG 19: NUÔNG CHIỀU 5

CHƯƠNG 20: NUÔNG CHIỀU 6

CHƯƠNG 21: NUÔNG CHIỀU 7

CHƯƠNG 22: NUÔNG CHIỀU 8

CHƯƠNG 23: NUÔNG CHIỀU 8

CHƯƠNG 24: NUÔNG CHIỀU 10

CHƯƠNG 25: NUÔNG CHIỀU 11

CHƯƠNG 26: NUÔNG CHIỀU 12

CHƯƠNG 27: NUÔNG CHIỀU 13

CHƯƠNG 28: NUÔNG CHIỀU 14

CHƯƠNG 29: VONG ĐẠO 1

CHƯƠNG 30: VONG ĐẠO 2

CHƯƠNG 31: VONG ĐẠO 3

CHƯƠNG 32: VONG ĐẠO 4

CHƯƠNG 33: VONG ĐẠO 5

CHƯƠNG 34: VONG ĐẠO 6

CHƯƠNG 35: VONG ĐẠO 7

CHƯƠNG 36: VONG ĐẠO 8

CHƯƠNG 37: VONG ĐẠO 9

CHƯƠNG 38: VONG ĐẠO 10

CHƯƠNG 39: VONG ĐẠO 11

CHƯƠNG 40: VONG ĐẠO 12

CHƯƠNG 41: VONG ĐẠO 13

CHƯƠNG 42: VONG ĐẠO 14

CHƯƠNG 43: VONG ĐẠO 15

CHƯƠNG 44: VONG ĐẠO 16

CHƯƠNG 45: VONG ĐẠO 17

CHƯƠNG 46: VONG ĐẠO 18

CHƯƠNG 47: ĐỒNG QUY 1

CHƯƠNG 48: ĐỒNG QUY 2

CHƯƠNG 49: ĐỒNG QUY 3

CHƯƠNG 50: ĐỒNG QUY 4

CHƯƠNG 51: ĐỒNG QUY 5

CHƯƠNG 52: ĐỒNG QUY 6

CHƯƠNG 53: ĐỒNG QUY 7

CHƯƠNG 54: ĐỒNG QUY 8

CHƯƠNG 55: ĐỒNG QUY 9

CHƯƠNG 56: ĐỒNG QUY 10

CHƯƠNG 57: ĐỒNG QUY 11

CHƯƠNG 58: ĐỒNG QUY 12

CHƯƠNG 59: ĐỒNG QUY 13 (ĐẠI KẾT CỤC)

CHƯƠNG 60: PHIÊN NGOẠI 1 (THƯỢNG)

CHƯƠNG 61: PHIÊN NGOẠI 1 (HẠ)

CHƯƠNG 62: PHIÊN NGOẠI 2: ĐỊA NGỤC

CHƯƠNG 63: PHIÊN NGOẠI 3: THÀNH THÂN

CHƯƠNG 64: PHIÊN NGOẠI 4: HỒI TRÌ

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here