(Convert) Hệ thống show ân ái

0
57

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 1: &#8220NGƯỜI MỚI NHIỆM VỤ: ĐƯỢC ĐẾN LÂU NGUYÊN CHỦ ĐỘNG MÒ ĐẦU MỘT CÁI. NHIỆM VỤ BÌNH XÉT CẤP BẬC: E(ĐƠN GIẢN) &#8220

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 2: &#8220NHIỆM VỤ MỤC TIÊU KHÔNG DI ĐỘNG NỮA, THỈNH KÍ CHỦ CHỦ ĐỘNG TRUY KÍCH.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 3: &#8220NGƯƠI THÍCH GÌ MÀU SẮC?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 4: &#8220NGƯƠI&#8230 NGƯƠI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI TỐT VÔ CÙNG!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 5: &#8220TÚ ÂN ÁI NHIỆM VỤ CHỦ TUYẾN MỘT: ĐƯỢC ĐẾN LÂU NGUYÊN CHỦ ĐỘNG ÔM ẤP MỘT CÁI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 6: &#8220NGƯƠI, NGƯƠI LỢI HẠI NHẤT, CẦN PHẢI ĂN TỐI TỐT ĐẸP&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 7: &#8220HẮN THẬT SỰ LÀ CÁI SIÊU CẤP LỚN NGƯỜI TỐT A!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 8: &#8220VÂNG, NGƯƠI GIẾT NÓ, ĐỘI NGŨ CỦA TA BẤT CỨ LÚC NÀO HOAN NGHÊNH NGƯƠI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 9: NHIỆM VỤ CHỦ TUYẾN VÂY XEM NHÂN SỐ VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM, ĐẠT THÀNH THỦ &#8216TÚ&#8217 THÀNH TỰU!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 10: TÚ ÂN ÁI NHIỆM VỤ CHỦ TUYẾN NHỊ: ĐƯỢC ĐẾN LÂU NGUYÊN CHỦ ĐỘNG LIÊN TỤC MÒ ĐUÔI BA LẦN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 11: &#8220PHÒNG CỦA TA VẪN CÒN CHỨ?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 12: &#8220THỈNH NGƯƠI SAU ĐÓ KHÔNG NÊN GỌI TA BIỂU CA, TA&#8230 KHÔNG PHẢI NGƯƠI CÁI GÌ BIỂU CA!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 13: &#8220HÀ GIA GIA, TA VÀ LÂU NGUYÊN TRỤ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 14: HẮN XEM NHƯ LÀ THẤY RÕ, CÁI HỆ THỐNG NÀY CHÍNH LÀ CHO HẮN TÌM ĐỐI TƯỢNG DÙNG.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 15: HẮN CHÍNH LÀ LÒNG DẠ HẸP HÒI, CHÍNH LÀ ĐỐ KỊ, CHÍNH LÀ NHÂM TÍNH.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 16: &#8220NGƯƠI CHO TA NHÌN MỘT CHÚT, TA MẶT RỬA SẠCH KHÔNG?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 17: &#8220CHỈ LÀ TẠM THỜI KHÔNG CÓ, SAU ĐÓ CÒN CÓ THỂ CÓ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 18: &#8220NGƯƠI LÀM NHIỆM VỤ, TA CŨNG ĐỀU ĐI THEO.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 19: &#8220TA VẪN LUÔN NGƯỜI MUỐN TÌM, CHÍNH LÀ NGƯƠI&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 20: &#8220LÂU NGUYÊN, NGƯƠI ĐỪNG LO LẮNG, TA HỘI AN TOÀN VỀ NHÀ ĐẾN&#8230 NHÀ CỦA CHÚNG TA.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 21: &#8220CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐẠT THÀNH HOANG DÃ TRIỀU DƯƠNG THẦN HÔN CẢNH TƯỢNG TÚ THÀNH TỰU!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 22: &#8220TA YÊU THÍCH NGƯƠI, NGƯƠI SAO, NGƯƠI YÊU THÍCH TA SAO?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 23: LOẠI NÀY MỞ MẮT LIỀN CÓ THỂ NHÌN THẤY LÂU NGUYÊN CẢM GIÁC, THẬT KHÔNG TỆ.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 24: MỘT CÁI HỐ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ TÉ NGÃ HAI LẦN!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 25: &#8220TIỂU KHÊ, NGƯƠI CÓ GIA, NHÀ CỦA CHÚNG TA.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 26: &#8220NGƯƠI HẢO NHÌN, NHÌN NGƯƠI TÂM TÌNH TỐT.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 27: &#8220KHÔNG ĐÚNG TIÊU CHUẨN ĐÁP ÁN LÀ, SỢ TA KHÔNG CẨN THẬN Ở TRÊN ĐƯỜNG BẤT LỊCH SỰ NGƯƠI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 28: &#8220ĐÁNH LÉN&#8221 KẾ HOẠCH LÂM THỜI NẢY LÒNG THAM, CHẤP HÀNH ĐẾN COI NHƯ KHÔNG TỆ.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 29: LÂU NGUYÊN KỲ THỰC TÍNH NUÔI MỘT CÁI XÀ, MỘT CON CHIM, CÒN CÓ MỘT CHỈ HÌNH NGƯỜI TIẾU HỒ LY.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 30: TÚ ÂN ÁI NHIỆM VỤ CHỦ TUYẾN BẢY: CÙNG LÂU NGUYÊN THIẾP THÂN Ở CHUNG THỜI GIAN VƯỢT QUÁ 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ, TỐI KHOẢNG CÁCH XA KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN 5 MỄ, BẰNG KHÔNG LẠI BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU TÍNH GIỜ.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 31: &#8220CỰC KHỔ RỒI&#8230 SAU ĐÓ TA CÕNG NGƯƠI TRỞ LẠI CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 32: &#8220TRƯỚC LÀ KHÔNG CẨN THẬN, HIỆN TẠI MỚI LÀ CỐ Ý.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 33: &#8220LÂU NGUYÊN LÀ VỊ HÔN PHU TA, NGƯƠI TƯỞNG CÙNG TA TÁN GẪU HẮN CÁI GÌ?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 34: &#8220HẮN TẠI CỨU MẠNG CỦA NGƯƠI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 35: &#8220NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ ĐÓI BỤNG&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 36: &#8220CÒN CÓ, TA ĐÃ THÀNH NIÊN&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 37: &#8220RẤT XIN LỖI, NÓ ĐÃ CHẾT&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 38: &#8220BÁO THÙ LIỀN MUỐN HỌC THẢ XUỐNG.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 39: &#8220THU ĐƯỢC PHONG CHI HỒ CÁI ĐUÔI CHUYÊN CHÚC KỸ NĂNG, THU ĐƯỢC KÉO DÀI BẢY NGÀY CẤP HAI ĐOẠN HỒ HUYẾT CẢI TẠO.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 40: &#8220ĐÂY LÀ VỊ HÔN PHU TA LÂU&#8230 LÂU HẮC.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 41: &#8220TA ÔM NGƯƠI TRỞ LẠI NGỦ, CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 42: &#8220TRỰC TIẾP NGỦ NGON&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 43: &#8220TIỂU KHÊ, TA SẼ TỐT VỚI NGƯƠI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 44: &#8220ÁC NIỆM KÝ HIỆU KHÔNG CÓ CÁCH NÀO TIÊU DIỆT, KÍ CHỦ CHÍNH TẠI TAO NGỘ SONG TRỌNG KÝ HIỆU!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 45: &#8220TA KHÔNG CHỈ CÓ MUỐN MANG ĐI LÂM LÃO, TA CÒN MUỐN MANG NGƯƠI ĐI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 46: &#8220ĐI, LÂU NGUYÊN, ĐI GHI DANH!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 47: NGƯỜI SỐNG CẢ ĐỜI, ĐƯƠNG TẬN HƯỞNG LẠC THÚ TRƯỚC MẮT.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 48: &#8220TIỂU BẠCH CA CA CÙNG ĐẠI HOA GIỐNG NHAU TÌM VỢ&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 49: TRONG THẾ GIỚI CỦA HẮN CÓ QUY TẮC, MÀ CÒN CÓ THỂ TỪ CHÍNH HẮN SÁNG TẠO QUY TẮC.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 50: &#8220TIỂU KHÊ, TA YÊU NGƯƠI&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 51: &#8220LÍU LO&#8221 ÂM THANH TƯƠNG ĐƯƠNG KÍCH THÍCH NGƯỜI&#8230 LÂU NGUYÊN LỖ TAI ĐỎ.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 52: &#8220LÂU NGUYÊN, LỖ TAI TA TRƯỜNG SAI LỆCH!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 53: &#8220NGƯƠI LÀ LÂM KHÊ MUỘI TỬ SAO?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 54: &#8220HỆ THỐNG A236 CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐẠT THÀNH VẠN NGƯỜI VÂY XEM ÂN ÁI TÚ THÀNH TỰU!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 55: &#8220THẬT NGOAN, A MÀ!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 56: &#8220THẤY NGƯƠI MỘT LẦN SUẤT NGƯƠI MỘT LẦN, SAU ĐÓ NHÌN THẤY TA, NHỚ TỚI ĐI VÒNG!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 57: &#8220TA CÒN MUỐN HÔN NGƯƠI, KHÔNG THỂ NGỦ&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 58: &#8220HỆ THỐNG A236 CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐẠT THÀNH 100 NGÀN NGƯỜI VÂY XEM ÂN ÁI TÚ THÀNH TỰU!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 59: &#8220TA SẼ KHÔNG ĐỐI VỚI NGƯƠI NUỐT LỜI&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 60: BỊ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ HẮN, CẢM THẤY ĐƯỢC CHÍNH MÌNH RẤT HẠNH PHÚC, ĐẶC BIỆT ĐẶC BIỆT HẠNH PHÚC.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 61: GIÓ THU CUỐN HẾT LÁ VÀNG&#8230 LÂU NGUYÊN LÀ DỊ NĂNG PHONG QUÉT TO NHỎ ĐIỂU.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 62: &#8220NGƯƠI AN TÂM TU LUYỆN, NHỮNG CHUYỆN KHÁC CÓ TA ĐÂY.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 63: &#8220NẾU NHƯ LÀ TA, TA SẼ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 64: &#8220NGƯƠI MUỐN CÙNG TA CHIA PHÒNG NGỦ?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 65: CẤP D TÚ ÂN ÁI NHIỆM VỤ CHỦ TUYẾN: THU PHỤC TÂN THÀNH, TRỞ THÀNH TÂN THÀNH THÀNH CHỦ, CŨNG NHƯỢNG LÂU NGUYÊN TRỞ THÀNH THÀNH CHỦ PHU NHÂN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 66: LÂU NGUYÊN CHO HẮN VÒ EO, BỊ TRƯƠNG GIA GIA PHÁT HIỆN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 67: &#8220LUÔN CÓ MỘT NGÀY, TA MUỐN ĐEM Ổ CỦA NÓ BƯNG!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 68: HẮN COI NHƯ SỐNG THÊM CÁI HAI MƯƠI, BA MƯƠI NĂM KHÔNG THỂ THẢ XUỐNG.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 69: &#8220NHỮNG THỨ NÀY LÀ TRANG CẤP NGƯỜI NGOÀI XEM, NGƯƠI&#8230 LÀ VỢ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 70: THĂNG CẤP MỘT LẦN, THI LINH KHÊ ĐỐI THỂ LỰC CỦA MÌNH CÓ MỘT LOẠI MẬT NGỌT TỰ TIN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 71: BỞI VÌ QUÁ THÍCH, CHO NÊN MỚI TỔNG LÀ KHÔNG NHỊN ĐƯỢC A.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 72: NGƯỜI HỒ LY, NGƯƠI CÓ CHUYỆN GÌ !

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 73: &#8220YÊU NGHIỆT GIỮA ĐƯỜNG, ĐAU LÒNG ĐAU LÒNG&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 74: NGƯỜI NÀY HỒ LY TỔ TÔNG THẬT LÀ ĐÁNG SỢ&#8230

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 75: &#8220NGƯƠI TỐT NHẤT AN PHẬN ĐIỂM, NGHE LỜI CỦA BỌN HỌ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 76: &#8220TA NGUYỆN Ý.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 77: &#8220TRÊN THẾ GIỚI NÀY, LÂU NGUYÊN YÊU NHẤT NGƯỜI CHÍNH LÀ TA.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 78: &#8220NAM TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG PHU, CHẢY MÁU KHÔNG ĐỔ LỆ, KIÊN CƯỜNG ĐIỂM!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 79: &#8220LÂU ĐẠI HẮC! NGƯƠI THẬT SỰ KHÔNG NGOAN!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 80: &#8220KHÔNG BIẾT THI TIÊN SINH HIỆN TẠI CÓ RẢNH RỖI HAY KHÔNG, THEO TA ĐI THỬ MỘT CHÚT KẾT HÔN PHỤC ĐÂY.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 81: TỐI NAY BẮT ĐẦU BỌN HỌ LIỀN ĐÃ COI NHƯ LÀ PHU PHU.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 82: &#8220HỆ THỐNG CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐẠT THÀNH LỄ CƯỚI TUYÊN THỆ HÔN MÔI ÂN ÁI CẢNH TƯỢNG TÚ THÀNH TỰU!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 83: GIỮA BỌN HỌ TỪ SINH RA ĐẾN CHẾT ĐI CŨNG KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI THỨ BA CHEN CHÂN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 84: &#8220LẦN SAU, KHÔNG CẦN PHU NHÂN VÌ TA ĐỘNG THỦ, KHÔNG NÓI CÁI KHÁC, TRƯỚC TIÊN DIỆT TẦN THỊ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 85: NHỮNG NGƯỜI KIA MUỐN TÍNH KẾ HẮN GIA LÃO ĐẠI, THỰC SỰ LÀ VÔ LIÊM SỈ ĐẾN KHÔNG BIÊN RỒI!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 86: &#8220LÂU NGUYÊN, NGƯƠI CÓ THỂ CHO RẰNG LÀ BẤT KỲ ĐỊA PHƯƠNG NÀO, BẤT KỲ CẢNH TƯỢNG TA ĐỀU ĐỐI VỚI NGƯƠI CÓ CẢM GIÁC&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 87: GẦN MỰC THÌ ĐEN, MÀ ĐEN HƠN&#8230

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 88: &#8220HỆ THỐNG A236 NHẮC NHỞ KÍ CHỦ, NHIỆM VỤ NĂM ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ LẶP LẠI HOÀN THÀNH KHÔNG CÓ HIỆU LỰC.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 89: LÂU NGUYÊN CÙNG THI LINH KHÊ CHÍNH VÔ TRI VÔ GIÁC MÀ TẠI TIẾN HÀNH NGƯỜI KHÁC XEM RA CỰC KỲ KHỦNG BỐ SỰ TÌNH.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 90: &#8220THỜI GIAN CÒN SỚM, CHÚNG TA NGỦ TIẾP MỘT CÁI TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỨNG LÊN ĐI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 91: &#8220CÁI KHÁC ĐAN SƯ MUỐN LÀ BIẾT ĐẾN, PHỎNG CHỪNG MUỐN MIỄN CƯỠNG ĐỐ KỊ CHẾT.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 92: &#8220HỆ THỐNG CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐẠT THÀNH VĂN PHÒNG PLAY ÂN ÁI CẢNH TƯỢNG TÚ THÀNH TỰU!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 93: SÂU SẮC CẢM GIÁC BỊ CÁI GÌ LÀ BỊ MANH MÁU ĐẦY MẶT CẢM GIÁC.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 94: THI LINH KHÊ TỨ PHẨM ĐAN DƯỢC LUYỆN CHẾ THÀNH CÔNG RỒI!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 95: HẮN TUYỆT ĐỐI MUỐN TẠI NGÀY SAU CHO BỌN HỌ TIỂU HÀI XUYÊN!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 96: LÂU NGUYÊN THUỘC VỀ HẮN, LÀ HẮN THI LINH KHÊ NGƯỜI!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 97: &#8220HẢO TƯỞNG TA A NGUYÊN&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 98: &#8220HIỆN TẠI BẮT ĐẦU, TA CHÍNH LÀ TÂN THÀNH THÀNH CHỦ, LÂU NGUYÊN LÀ TA THÀNH CHỦ PHU NHÂN!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 99: &#8220TRỜI ƠI&#8230 YÊU KHÍ TRÙNG THIÊN.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 100: &#8220ĐÚNG, TA MỚI KHÔNG CẦN BỊ BẮT CÓC.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 101: PHỤ TỬ MẸ CON THÂN DUYÊN TỪ THỜI KHẮC NÀY BẮT ĐẦU, NHƯỢNG THI LINH KHÊ CHÍNH MÌNH TRIỆT ĐỂ ĐỨT ĐOẠN MẤT SẠCH SÀNH SANH.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 102: &#8220HẢO, LIỀN QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ RỒI!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 103: &#8220KHÔNG SỢ, TA CÒN CÓ THỂ MỌC ĐUÔI, KHẲNG ĐỊNH PHẢI ĐEM HỎA CHI HỒ CÁI ĐUÔI MỌC RA MỚI ĐƯỢC!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 104: TRỞ VỀ THẬT TỐT, GẶP PHẢI LÂU NGUYÊN THẬT TỐT.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 105: &#8220TA YÊU THÍCH, THÍCH NHẤT.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 106: &#8220NGƯƠI LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ GẶM A!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 107: NGUY HIỂM SẮP TỚI, LÂU NGUYÊN CẦN THIẾT HẮN, TRỤ SỞ CỦA BỌN HỌ CẦN THIẾT HẮN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 108: &#8220MỘT CÁI ĐUÔI MỘT LOẠI NĂNG LỰC, KHÔNG ĐÚNG SAO?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 109: &#8220TA CÓ MỘT ĐIỂM CĂNG THẲNG.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 110: BỊ NÓ MỤ MỤ ÔM CHÍNH LÀ NÓ GIA BA BA!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 111: &#8220NHÀ TA A NGUYÊN GIỎI QUÁ!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 112: &#8220CÓ TA Ở ĐÂY, ĐƯƠNG NHIÊN SẼ KHÔNG CHẾT.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 113: &#8220CÓ NGƯƠI ĐANG TÍNH KẾ NGƯƠI LÂU NGUYÊN CA CA MỆNH&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 114: &#8220ĐAN PHÒNG HOÀN THÀNH, THÁP CHUÔNG HOÀN THÀNH, HẢI BÃI HOÀN THÀNH&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 115: CHẠNG VẠNG HẢI GIÓ LẠNH LẼO, THỨC ĂN CHO CHÓ CÓ THỂ SỨC LỰC MÀ PHIÊU A PHIÊU&#8230

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 116: &#8220A NGUYÊN NHÌN, TA LẤY CHÚT LÔNG CHIM LÀM CHO NGƯƠI XIÊM Y.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 117: &#8220LÀ A NGUYÊN QUÁ NGON MIỆNG, KHÔNG TRÁCH TA&#8230&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 118: THI LINH KHÊ KHẮP TOÀN THÂN TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, CHÍNH LÀ GIỮA NGÓN TAY ĐỀU LÀ HƠI THỞ CỦA HẮN, ĐỐI VỚI CÁI NÀY LÂU NGUYÊN BIỂU THỊ HÀI LÒNG.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 119: &#8220A NGUYÊN, SAU ĐÓ TRONG NHÀ RAU DƯA, TA TOÀN BAO!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 120: &#8220A NGUYÊN TIN TƯỞNG TA&#8230 NGOAN, CƯỜI MỘT CÁI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 121: NHIỆM VỤ CHỦ TUYẾN: THÁNH GIỚI THÁNH THÀNH ÂN ÁI TÚ. VÂY XEM CHỦNG TỘC KHÔNG THỂ ÍT HƠN 1 VẠN LOẠI.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 122: LOẠI NÀY NẤU CƠM DÃ NGOẠI CẢM GIÁC LÀ CHUYỆN GÌ XẢY RA?

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 123: THI LINH KHÊ NÓI LÀM MỘT BÚT ĐẠI, ĐÓ CHÍNH LÀ LÀM MỘT BÚT ĐẠI!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 124: &#8220GIẢ!&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 125: &#8220DỤC HỎA TRÙNG SINH, NGƯƠI LIỀN GỌI MỘC SANH ĐI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 126: RỐT CỤC ĐẾN PHIÊN BỌN HỌ ĐI ĐÁNH CƯỚP ĐI TRỞ VỀ!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 127: &#8220ỤC ỤC ỤC &#8221 ĐIÊN CUỒNG VẪN CÒN TIẾP TỤC!

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 128: BÀN LUẬN HAI CON OA OA THÙ DAI CÔNG LỰC ĐÁNG SỢ KHÔNG ĐÁNG SỢ&#8230

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 129: &#8220RẤT KHOÁI CHÚNG TA LIỀN CÓ THỂ VỀ NHÀ.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 130: KHÔNG GIAN KẾT GIỚI ĐIỂM CÙNG CHỦ THỂ CHẤT CỦA CON NGƯỜI HOÀN TOÀN BÀI XÍCH, NGÀI KHÔNG VÀO ĐƯỢC.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 131: KẾ THI LINH KHÊ THỰC ĐƠN KỲ QUÁI SAU, LÂU NGUYÊN THỰC ĐƠN CŨNG HƯỚNG KỲ QUÁI PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN&#8230

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 132: &#8220CHI QUỶ HOA PHẦN CUỐI CHỜ NGƯƠI&#8230&#8221 NGÂN CÂY HUYẾT HOA PHẦN CUỐI, MỘT CÁI ĐẸP ĐẼ CỬU VĨ NAM NHÂN TẠI CHỜ HẮN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 133: &#8220A NGUYÊN, TA KHÔNG TỨC GIẬN&#8230 NGƯƠI BÌNH AN LÀ TỐT RỒI.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 134: BỌN HỌ TIẾP TỤC TƯƠNG THỦ, TIẾP TỤC XEM BIẾN VẠN NGÀN THẾ GIỚI PHONG QUANG.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 135: &#8220NGƯƠI LÀ&#8230 TIỂU CÔ CÔ SAO?&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 136: HẮN VÀ LÂU NGUYÊN THI LINH KHÊ CHI GIAN TẤT CÓ MỘT PHƯƠNG CHẾT Ở ĐÂY.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 137: &#8220CHÚNG TA HỒI TRÁI ĐẤT.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 138: LÂU NGUYÊN CÙNG THI LINH KHÊ LIỀN KHÔNG CÓ NGÀY NÀO ĐÓ KHÔNG CHO BỌN HỌ TÚ MỘT TÚ.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 139: &#8220NGẢ NGẢ, NGƯƠI PHẢI BIẾT MUỐN TA LÀM CÁI GÌ TẤT NHIÊN MUỐN LÀM ĐẾN.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 140: KHÔNG VÌ NHỮNG THỨ KHÁC, VÌ TÚ ÂN ÁI NHIỆM VỤ CŨNG PHẢI ĐI.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 141: HẮN CÒN KHÔNG CÓ BÍNH NÀY TÂN NGUYỆT LÂU TRƯỞNG LÃO MỘT ĐẦU NGÓN TAY, NGƯỜI KIA LIỀN ĐEM MÌNH CẤP ĐÂM MÙ.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 142: &#8220AI CŨNG KHÔNG CHO BẮT NẠT NHÀ TA A NGUYÊN.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 143: &#8220CÓ THỂ, MÀ TRƯỚC KIA, CHÚNG TA TRƯỚC TIÊN RÈN LUYỆN.&#8221

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 144: THÁNH THÀNH CHÍN MƯƠI CHÍN THẾ LỰC ĐƯƠNG GIA THÁNH CHỦ TOÀN BỘ ĐẾN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 145: HẮN XÁC ĐỊNH RẤT NHIỀU ĐÁP ÁN LIỀN TẠI TRƯỚC MẮT CỦA HẮN.

(Convert) Hệ thống show ân ái &#8211 CHƯƠNG 146: KẾT THÚC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here