(Convert) Yêu ngươi nói sao đây

0
60

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 1: VỀ NƯỚC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 2: PHẢN NGHỊCH RÙA BIỂN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 3: VÒNG GIẢI TRÍ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 4: THỨ CÔNG VIỆC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 5: KHÓ HẦU HẠ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 6: MIỆNG ĐỘC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 7: PHONG SÁT NGƯƠI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 8: KHÁC TÌM RA LỘ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 9: THIÊN HÀNG TAI BAY VẠ GIÓ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 10: THĂM BỆNH

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 11: KÝ ỨC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 12: LÒNG NGƯỜI KHÓ DÒ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 13: VONG ÂN PHỤ NGHĨA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 14: NHÂN SINH NHƯ DIỄN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 15: YÊU HẮN LIỀN ĐỂ HẮN RỜI XA VÒNG GIẢI TRÍ, NƠI NÀY LÀ ĐỊA NGỤC!

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 16: LÀM DIỄN VIÊN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 17: CÓ TỰ MÌNH BIẾT MÌNH TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 18: TIẾN VÀO TỔ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 19: DIỄN TẬP KHÔNG KHÓ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 20: KHÔNG DỪNG ĐƯỢC NG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 21: TIẾU THIẾU GIA KỸ NĂNG DIỄN XUẤT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 22: GIÁO HÙNG HÀI TỬ LÀM NGƯỜI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 23: NHẬP DIỄN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 24: ĐÁNG SỢ THIÊN PHÚ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 25: MỚI RA BẾP LÒ MÊ ĐỆ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 26: TIẾU THIẾU GIA MUỐN PHẤN ĐẤU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 27: KHÔNG HIỂU VĂN NGHỆ TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 28: NỊNH NỌT TINH TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 29: KHÔNG DỪNG ĐƯỢC SÙNG BÁI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 30: LO SỢ KHÔNG ĐÂU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 31: NGHĨ QUÁ NHIỀU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 32: ĐUỔI RA KHỎI NHÀ LÀ KIỆN ĐẠI HỈ SỰ A

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 33: NHÌN CÁI GÌ? NHÌN NGƯƠI SOÁI!

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 34: XOÁT WEIBO CŨNG NHIỀU NHƯ VẬY DIỄN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 35: QUÝ MIỆN LẦN THỨ NHẤT NHẬP DIỄN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 36: GHÊ GỚM HÍ KỊCH NHỎ CỐT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 37: TIẾU THIẾU GIA ĐỆ NHẤT BÚT ĐẦU TƯ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 38: BỊ DAO ĐỘNG TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 39: ĐỒNG THỜI ĂN BÁNH MÌ LOẠI LỚN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 40: LẦN THỨ NHẤT TÌNH CẢM NGUY CƠ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 41: QUĂNG NỒI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 42: NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 43: THAY LÂM NHẠC DƯƠNG GIẢI VÂY

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 44: LẦN THỨ HAI TÌNH CẢM NGUY CƠ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 45: MƯỢN CƠ HỘI LẪN LỘN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 46: LẪN LỘN THI ĐUA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 47: ĐÀN ÔNG LANG THANG TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 48: MẸ BẢO NAM TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 49: DOANH TIÊU THỦ ĐOẠN CÙNG ĐIỂM KHEN Ô LONG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 50: LẦN ĐẦU TRỰC DIỆN XÉ BỨC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 51: MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU XÉ, XÉ XÉ KHỎE MẠNH HƠN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 52: GIÓ BÃO MƯA SẮP XẢY RA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 53: NGƯỜI MỘT NHÀ ĐỀU LÀ TREO MÓC BỨC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 54: BÁO ỨNG ĐẾN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 55: LÀM MẤT MẶT BA BA BA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 56: LẠI TỚI MỘT LẦN NỮA KINH THIÊN ĐẠI NGHỊCH CHUYỂN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 57: LÂM NHẠC DƯƠNG PHIỀN PHỨC TRÊN NGƯỜI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 58: MỘT GIỌT MÁU ĐÀO HƠN AO NƯỚC LÃ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 59: NHANH CHÓNG TẨY TRẮNG PHƯƠNG PHÁP

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 60: THỬ KÍNH NAM MỘT HÀO

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 61: NÁO LOẠN MỘT CÁI ĐẠI Ô LONG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 62: BẠO QUÝ MIỆN HẮC LIÊU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 63: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 64: ( &#8220TÔNG ĐỒ&#8221 ) TUYÊN PHÁT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 65: ĐÂY LÀ TRANG PHỤC TÌNH NHÂN ĐI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 66: HIỂU NGẦM ĐẠI THỬ THÁCH

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 67: NÃO TÀN PHẤN TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 68: CHÍNH CUNG NƯƠNG NƯƠNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 69: CHIA TAY LÝ DO

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 70: ( &#8220TÔNG ĐỒ&#8221 ) CHIẾU PHIM

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 71: HUYNH ĐỆ CP

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 72: TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 73: PHỎNG VẤN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 74: NHỊ NGHỊCH NGỢM TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 75: SẮC ĐẸP TẬP KÍCH

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 76: TIẾU THIẾU GIA CÓ ĐỘC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 77: TIẾU THIẾU GIA CÓ ĐỘC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 78: TIẾU THIẾU GIA MIẾN CÓ ĐỘC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 79: CÓ Ý NGHĨ TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 80: VỪA ĐẾN ĐÃ THƯỢNG MÀN KỊCH QUAN TRỌNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 81: SẮC ĐẸP SAI LẦM NGƯỜI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 82: CHUYÊN NGHIỆP TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 83: NHÌN VỚI CẶP MẮT KHÁC XƯA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 84: ĐỐI DIỄN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 85: TIẾU THIẾU GIA QUỶ QUÁI SỨC LỰC

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 86: TIẾU THIẾU GIA HƠ KHÔ THẺ TRE

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 87: KIỂU PHÁP THẢM THIẾT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 88: TÌNH CẢM THĂNG HOA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 89: DIỄN TINH TRỞ VỀ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 90: TIẾU THIẾU GIA LÀ THẲNG NAM?

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 91: TIẾU THIẾU GIA GHEN TỊ?

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 92: ĐÔI TA QUAN HỆ RẤT TỐT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 93: MỚI VỪA THỨC TỈNH LIỀN CHẾT TRẺ THẦM MẾN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 94: GẶP LẠI SAU TA KHÔNG CÓ TIM KHÔNG CÓ PHỔI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 95: MẤT ĐI TIẾU THIẾU GIA TƯ VỊ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 96: RỐT CUỘC LÀ AI THẦM MẾN AI?

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 97: QUẢ NHIÊN VẪN PHẢI LÀ NHÌN NGƯƠI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 98: KHÔNG CHỊU NỔI NGƯƠI THỤ BẮT NẠT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 99: THỪA NHẬN ĐI, NGƯƠI YÊU HẮN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 100: THẬT LÀ MUỐN ĐEM QUÝ CA ĐOẠT TỚI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 101: TRÀN ĐẦY CHUA MÙI THỐI ÁI TÌNH

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 102: MẮC CHỨNG KHÁT KHAO DA DẺ TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 103: MAY LÀ CHƯA TỪNG MẤT ĐI NGƯƠI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 104: ĐỘC LĨNH PHONG TAO TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 105: HAI NGƯƠI RẤT XỨNG ĐÔI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 106: TƯƠI ĐẸP ÁP HOA THƠM CỎ LẠ TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 107: NGƯỜI YÊU QUÁ ĐÁNG YÊU CŨNG LÀ MỘT LOẠI DẰN VẶT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 108: NỮ TRANG ĐẠI LÃO CÔNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 109: CHO PHÉP CẤT CÁNH BẢN THÂN TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 110: YÊU CÓ THỂ KHIẾN NGƯỜI TA TRỞ NÊN DŨNG CẢM

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 111: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 112: ĐẾN CÙNG AI KHÔNG THỂ RỜI BỎ AI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 113: VỪA VÀO HỦ MÔN SÂU NHƯ BIỂN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 114: TỎI HƯƠNG VỊ HÔN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 115: TIẾU THIẾU GIA LÀ KHÔI HÀI ĐẢM ĐƯƠNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 116: TRÙNG TỘC CHIẾU PHIM

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 117: CƠ KHÍ CHIẾN CẢNH CHIẾU PHIM

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 118: SỰ KIỆN LÊN MEN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 119: TÁN CÂY CP ĐI HƯỚNG QUỐC TẾ

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 120: CHÍNH THỨC BÁN HỦ TRÍ MẠNG NHẤT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 121: BỔNG ĐÁNH UYÊN ƯƠNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 122: KHÔNG ĐÁNH TAN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 123: VÕNG LUYẾN CŨNG CHƠI RẤT VUI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 124: QUÝ MIỆN ĐẾN ĐÂY ĐOÀN KỊCH ĐƯA TIN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 125: TƠ TÌNH PHUN TRÀO ĐỊNH TRANG CHIẾU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 126: PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT TIẾU THIẾU GIA

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 127: NGƯƠI HẠNH PHÚC MỚI PHẢI QUAN TRỌNG NHẤT

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 128: BỊ PHÁT HIỆN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 129: TIẾT MIỂU BÊ BỐI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 130: NÀY NỒI LÃO NƯƠNG KHÔNG CÕNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 131: HỐI HẬN VÔ DỤNG

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 132: BÀN LUẬN NGHỆ THUẬT GIA ĐỔ ĐI

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 133: KHÔNG PHẢI NGƯỜI MỘT NHÀ KHÔNG TIẾN VÀO MỘT NHÀ MÔN

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 134: NGƯƠI LÀ TA ẤM BẢO BẢO

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 135: PHÒNG BÁN VÉ CUỒNG TRIỀU

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 136: NAM PHỤ TỐT NHẤT (CHÍNH VĂN KẾT THÚC)

(Convert) Yêu ngươi nói sao đây &#8211 CHƯƠNG 137: PHIÊN NGOẠI HƯỚNG TOÀN THẾ GIỚI TUYÊN BỐ TA YÊU NGƯƠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here