Home Tags đam mỹ mới hoàn

Tag: đam mỹ mới hoàn

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang

THỎ LƯỜI CHỈ ĂN CỎ QUANH HANGTác giả: Tố NgọcEdit: Linking998Thể loại: Vườn trường, HECon mọt sách được xấu bụng tiểu công coi trọng, từ cấp ba...

Thiên thần hữu dực – Vĩnh hằng

Tác giả: Thiên Lại Chỉ DiênEdit & Chỉnh sửa word: AliceBeta: WeenGiới thiệu:Thiên thần hữu dực là bộ đam mỹ của tác giả Thiên...

Cấm lửa | Luật lệ thuần thú

☢ CẤM LỬA ☢Tác giả: Vẫn thiên nô | gia vốn thuần lương. (Ú: cái tên tác giả khiến tôi suy nghĩ)Editor: Kem, Bánh...

Lang hổ chi niên

LANG HỔ CHI NIÊNTác giả: Ngụy Tiểu Ngũ Thể loại: Hiện đại đô thị; công truy thụ, ấm áp manh văn, HE.Vai chính: Cát Tiểu Thiên (hắn),...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư – Thời Kính...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư Tác giả: Thời Kính Quyển 1: Đông sơn – Thiên Hải Môn Chương 24: Giao thủ Edit: An Nguyên Beta: Cáo...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư Thời Kính –...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư Tác giả: Thời Kính Quyển 1: Đông sơn – Thiên Hải Môn Chương 11: Xuân hiểu Edit: An Nguyên Beta: Cáo...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư – Thời Kính...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư Tác giả: Thời Kính Quyển 1: Đông sơn – Thiên Hải Môn Chương 10: Kí sự ngỗng zombie Edit: An...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư – Thời Kính...

Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư Tác giả: Thời Kính Quyển 1: Đông sơn – Thiên Hải Môn Chương 7: Luyện Khí kìEdit: An Nguyên Beta:...

Đệ nhất thi thê

Tên truyện: Đệ nhất thi thê.Tác giả: Kim Nguyên Bảo.Thể loại: Mạt thế, tang thi, dị năng, công trọng sinh, thụ xuyên thư, không...

Miêu hành bá đạo

MIÊU HÀNH BÁ ĐẠOTác giả: Qifu AThể loại: đam mỹ hiện đại, 1 x 1, thú x thú, HECP: trung khuyển cẩu yêu x...