Home Tags đam mỹ ngược luyến

Tag: đam mỹ ngược luyến

Ảo giác – Hoạn Đồng Học

Ảo Giác Tên gốc: Thác GiácTác giả: Hoạn Đồng HọcE&B: Hoại BăngThể loại: Hiện đại đô thị, báo thù tuyết hận, ôn nhu thâm tình...

[Hoa ngữ hệ liệt] – Bộ 1 – Ái thượng giả...

Ái thượng giả diện trợ lýBộ 1 của Hoa ngữ hệ liệtTác giả : APPLEThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ,...

Bích lạc hoàng tuyền (Họa Ảnh)

Bích lạc hoàng tuyềnTác giả: Họa ẢnhThể loại: Đam mỹ. đoản văn, BEEdit: CP & Ginji  Bích lạc hoàng tuyền (Họa Ảnh) – CHƯƠNG 1 Bích...

Bí mật – Huỳnh Dạ

BÍ MẬTTÁC GIẢ: HUỲNH DẠEDITOR: SUBETA: BITHỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI ĐÔ THỊ, CHUYỂN HỒN, NGƯỢC LUYẾN, NHẤT THỤ NHẤT CÔNG, HE.Văn ánHắn thân là...

Ngự tuyết cuồng đồ

Tác giả : Duật Dương / Duật NhậtThể loại : đam mỹ, nhất thụ nhất công, cường công nhược thụ, ngược tâm, sủng.Couple: Hàn...

Yêu nghiệt hoành sinh

Yêu Nghiệt Hoành SinhTác giả : Tô ĐặcThể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, tranh đấu,  HENhân vật chính : Nhan...

Noãn ái

NOÃN ÁI Tác giả: Phá Nguyệt  Nhi (Lang Tiểu Phá)Thể loại:  Đoản văn, nam nam sinh tử, cổ trang, phong lưu công,, ngược luyến (cái...